Đảng bộ xã Thọ Điền vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận quan trọng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết có Đ/c Nguyễn Quang Điền – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Trong thời gian 1 ngày, cán bộ đảng viên Đảng bộ xã Thọ Điền đã được tiếp thu các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Theo đó, nghị quyết đã đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, quản lý và phân công nhiệm vụ đảng viên; thực hiện mục tiêu xây dựng huyện NTM; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực lãnh đạo. Tập trung khai thác mọi nguồn lực, thu hút đầu tư để phát triển du lịch; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái bền vững. Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng ngành nông - lâm nghiệp - thuỷ sản, tiếp tục tái cơ cấu và hiện đại hóa ngành nông nghiệp theo hướng phát huy lợi thế vùng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Phấn đấu đến năm 2025 Vũ Quang trở thành huyện có thu nhập bình quân đầu người vào tốp cao của tỉnh và đạt chuẩn huyện NTM nâng cao

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Loan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy quán triệt một số nội dung

Tại hội nghị, đại biểu cũng được quán triệt các mũi đột phá của huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, đó là: Phát huy tiềm năng, lợi thế rừng và đất rừng; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái bền vững; Khai thác lợi thế Vườn Quốc gia Vũ Quang, hồ Ngàn Trươi, huy động tối đa nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch, thương mại, xây dựng thị trấn Vũ Quang theo hướng đô thị sinh thái; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Sau khi học tập, quán triệt Nghị Quyết, Đảng bộ xã Thọ Điền yêu cầu cán bộ, đảng viên nghiên cứu và xây dựng chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương, tập trung vào 3 đột phá, góp phần cùng huyện nhà hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Đ/c Nguyễn Quang Điền, UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên

Nhân dịp này, Đảng bộ xã Thọ Điền đã trao huy hiệu 30,40, 45, 50, 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao tuổi.

 

Bích Hường

Cổng TTĐT huyện Vũ Quang


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 47.835
Online: 60