Thọ Điền là một xã miền núi, với địa hình đồi núi nhiều, khí hậu thuận lợi cho phát triển trồng trọt và chăn nuôi.

Thọ Điền là một xã miền núi, với địa hình đồi núi nhiều, khí hậu thuận lợi cho  phát triển trồng trọt và chăn nuôi.

Một số hỉnh ảnh:

Sản phẩm Mật Mía Nhàn Đức- xã Thọ Điền đã đạt sản phẩm 3 sao Ocop

Hợp tác xã nuôi ong Sơn Thọ- xã Thọ Điền

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 85.025
Online: 17