Xã Thọ Điền nằm ở phía tây huyện Vũ Quang, có vị trí địa lý:

Xã Thọ Điền có diện tích 198,29 km², dân số năm 2018 là 3.279 người, mật độ dân số đạt 17 người/km²

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 85.082
Online: 11