Danh sách thành viên Ủy ban nhân dân xã

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Nguyễn Đăng Nhàn

Chủ tịch UBND

0916.987.858

02

Nguyễn Hoàng Minh

Phó Chủ tịch UBND

0968.220.690

03

Phạm Quang Tùng

Phó Chủ tịch UBND

0971.027.775

04

Dương Thế Anh

Trưởng Công an

0986.654.777

05

Bùi Đình Đức

Chỉ huy Trưởng Quân sự

0914.348.778

 
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 85.029
Online: 47