Sáng 31/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tập huấn, hướng dẫn công tác chuyên môn, nghiệp vụ triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Giám đốc Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Minh Đạo chủ trì hội nghị

Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là Đề án 06.

Thượng tá Trần Hữu Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tiến độ thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. (Ảnh nguồn Báo Hà Tĩnh)

Tại Hà Tĩnh, ngày 24/2/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 43 về triển khai thực hiện Đề án 06 giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Đề án xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ. Kèm theo đó là danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên, tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và danh mục những nhiệm vụ cụ thể, các mốc thời gian phải hoàn thành để thực hiện đề án đúng tiến độ.

Đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh hướng dẫn thực hiện tiếp nhận, giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên Cổng dịch vụ công quốc gia. (ảnh nguồn Báo Hà Tĩnh)

Mục tiêu tổng thể của đề án là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Để từ đó, các nền dữ liệu này phục vụ 5 nhóm tiện ích gồm: giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công tác dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Ở điểm cầu trực tuyến huyện Vũ Quang Đ/c Bùi Khắc Bằng. Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Để tổ chức thực hiện đề án quan trọng này, UBND tỉnh đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương tham gia. Đến nay, đã hoàn thành tích hợp 20/25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng dịch vụ công quốc gia; cấp tài khoản định danh điện tử cho 47.024 công dân và bước đầu triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân có gắn chip.

Đặc biệt, hiện nay, tỉnh đã triển khai kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 8 bộ, ngành Trung ương. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, nguy cơ cần tập trung tháo gỡ, giải quyết.

Tại hội nghị, các sở, ngành đã tập trung hướng dẫn thực hiện các biểu mẫu theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành được giao tại Đề án 06; chia sẻ những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện đề án tại cơ sở; đề xuất giải pháp thực hiện tốt đề án, đảm bảo dữ liệu trên hệ thống “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ cho các nhiệm vụ chiến lược trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng phát biểu tại hội nghị tập huấn triển khai  thực hiện Đề án 06 của Chính Phủ

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh, Phó Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 cấp tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các cấp căn cứ nội dung Đề án 06 và Kế hoạch số 43 của UBND tỉnh, rà soát lại các nhiệm vụ được giao, phân công và gắn trách nhiệm cho các tập thể, cá nhân, tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đảm bảo hoàn thành đề án theo mốc thời gian đã được ấn định.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện tại đơn vị, địa phương do mình quản lý; kịp thời báo cáo đề xuất đồng chí tổ trưởng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cũng như tham mưu những giải pháp hay, cách làm hiệu quả.

Giám đốc Công an tỉnh đại tá: Lê Khắc Thuyết - Phó Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 cấp tỉnh phát biểu tại hội nghị. (ảnh nguồn Báo Hà Tĩnh)

Các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”; tập trung đôn đốc thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa đối với cấp tỉnh từ ngày 1/6/2022, cấp huyện từ ngày 1/12/2022, cấp xã từ ngày 1/6/2023.

Ở điểm cầu trực tuyến thị trấn Vũ Quang Đ/c Phạm Duy Đạt. Chủ tịch UBND thị trấn chủ trì hội nghị

Ngay sau khi hội nghị toàn tỉnh kết thúc, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Duy Đạt - Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Quang đã tổ chức họp Ban chỉ đạo  triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn giao nhiệm  vụ cho các ban, ngành liên quan, tham mưu tổ chức triển khai mang lại kết quả cao nhất. Trong đó, giao cho cơ quan thường trực là Công an phối hợp văn phòng ủy ban nhân dân ban hành Chỉ thị chỉ đạo toàn diện việc triển khai thực hiện Đề án 06 đồng thời dự trù kinh phí để triển khai thực hiện. Giao cán bộ văn hóa, phối hợp ngành Công an tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả cũng như kế hoạch thực hiện Đề án trong thời gian tới của thị trấn Vũ Quang. Qua đó Nhân dân thấy được lợi ích  và hưởng ứng thực hiện. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ đã được phân công, đề nghị các ban, ngành tập trung triển khai thực hiện Đề án  nghiêm túc, đạt hiệu quả 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
     Liên kết website
    Thống kê: 49.931
    Online: 21