Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa phối hợp với Vườn Quốc gia Cúc Phương tiến hành tiếp nhận và tái thả 56 cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm IB và IIB, được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về với môi trường tự nhiên.

Trong 56 cá thể có 20 cá thể rùa đầu to (tên khoa học là Platysternon megacephalum), 20 cá thể rùa bốn mắt ( tên khoa học là Sacalia quadriocellata), 11 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca Leonina), 02 cá thể trăn đất (tên khoa học là Python molurus), 2 cá thể rắn hổ mang chúa (tên khoa học là Ophiophagus hannah) và 1 cá thể rắn hổ mang một mắt kính (tên khoa học là Naja kaouthia), đây là các loài động vật hoang dã được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm cần được bảo tồn mà Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận từ Vườn Quốc gia Cúc Phương và từ các hộ dân giao nộp.

 

Qua thời gian chăm sóc, các loại động vật này đã đủ điều kiện đảm bảo cần thiết nên Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành thả về rừng. Các khu vực tái thả các cá thể động vật này đều thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Vũ Quang quản lý, có điều kiện tự nhiên, khí hậu phù hợp cho loài khỉ, trăn và rắn sinh sống, tìm kiếm thức ăn.

Sau khi thả, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm cứu hộ và bảo tồn phát triển sinh vật của Vườn Quốc gia Cúc Phương thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát khu vực tái thả để đảm bảo các cá thể động vật sống an toàn trong môi trường tự nhiên.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
     Liên kết website
    Thống kê: 74.325
    Online: 144