Sáng ngày 01/9/2021 Đảng ủy thị trấn Vũ Quang tổ chức chào cờ đầu tháng 9 và triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo và Kế hoạch giải cứu nông sản năm 2021. Thành phần tham dự Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc, các đồng chí Bí thư Chi bộ và tổ trưởng các tổ dân phố

Thay mặt ban chỉ đạo đồng chí Lê Thanh Hảo-phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn khẳng định tính chất quan trọng của công tác điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021. Triển khai kế hoạch,hướng dẫn các bước thực hiện trên cơ sở thông tư  07/TT – BLĐTB XH của Bộ lao động -Thương binh & xã hội và quyết định 24 của Thủ Tướng chính phủ về phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo.

Đồng chí Lê Thanh Hảo - P. Chủ tịch UBND thị trấn triển khai kế hoạch ra soát hộ nghèo, cận nghèo

Cũng tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đông chí Lê Ngọc Trung -phó Chủ tịch UBND thị trấn trình bày kế hoạch giải cứu tiêu thụ nông sản (Cam Vũ Quang) trong mùa đại dịch Covid -19 và đặc biệt là sản phẩm Cam của thị trấn Vũ Quang cho nông dân trong lúc dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp như hiên nay.   

Đồng chí Lê Ngọc Trung - P. Chủ tịch UBND thị trấn triển khai kế hoạch giải cứu nông sản

Với sự vào cuộc sớm của cả hệ thống chính trị ,sự quan tâm của lãnh đạo ,ban chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo,cận nghèo năm 2021 các ban ngành tập trung thực hiện,các tổ dân phố nắm bắt kịp thời, triển khai phối hợp chặt chẽ với nhau để viêc rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo, cũng như thống kê số liệu thực tế sản lượng sản phẩm nhằm đưa ra dự báo cho kế hoạch  đạt kết quả cao nhất đúng với định hướng mà huyện và ban chỉ đạo đưa ra


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
     Liên kết website
    Thống kê: 80.726
    Online: 56