Thị trấn Vũ Quang gồm có 6 Tổ dân phố và 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Ghi chú

01

Nguyễn Đình Thuật

Bí thư Chi bộ 1

0399 827 848

 

02

Lê Hải Viện

Tổ trưởng TDP 1

0399 827 848

 

03

Đặng Thị Thanh Hà

Bí thư Chi bộ    2

0948 075 276

 

04

Lê Văn Sáng

Tổ trưởng TDP 2

0973 633 473

 

05

Thái Văn Lục

Bí thư Chi bộ    3

0988 204 996

 

06

Nguyễn Đình Lan

Tổ trưởng TDP 3

0364 974 933

 

07

Lê Thị Thanh Bình

Bí thư Chi bộ    4

0981 343 860

 

08

Nguyễn Cao Cường

Tổ trưởng TDP  5

0397 108 991

 

09

Lê Tuấn Anh

Bí thư Chi bộ    5

0986 272 994

 

10

Lê Vĩnh Cửu

Tổ trưởng TDP 5

0978 798 129

 

11

Đặng Văn Bình

Bí thư Chi bộ    6

0393 588 374

 

12

Lê Văn Khỏi

Tổ trưởng TDP 6

0919 971 722

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 54.566
Online: 19