Thị trấn Vũ Quang gồm có 6 Tổ dân phố và 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

BÍ THƯ CHI BỘ 11 CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN

01

Nguyễn Thị Mai

Bí thư CB 1

0336.226.111

 

02

Nguyễn Thanh Hải

Bí thư CB 2

0946 356 099

 

03

Thái Văn Lục

Bí thư CB 3

0988 204 996

 

04

Lê Thị Thanh Bình

Bí thư CB 4

0981 343 860

 

05

Lê Tuấn Anh

Bí thư CB 5

0986 272 994

 

06

Đặng Văn Bình

Bí thư CB 6

0393 588 374

 

07

Đoàn THị Mến

BT CB Trạm Y tế

0979 361 819

 

08

Đinh Thị Hông Lĩnh

BT CB trường TH

0833 408 586

02393 509 746

09

Dương Thị Quỳnh Hoa

BTCB trường MN

0912 329 056

 

10

Nguyễn Bá Thành

BT CB trường PĐP

0946 352 653

 

11

Trần Bình Trọng

Trưởng Công an TT

0943 335 838

 

THÔNG TIN VỀ CƠ CÂU CÁN BỘ CÁC TỔ DÂN PHỐ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Ghi chú

01

Nguyễn Thị Mai

Bí thư Chi bộ 1

0399 827 848

 

02

Lê Hải Viện

Tổ trưởng TDP 1

0399 827 848

 

03

Nguyễn Thanh Hải

Bí thư Chi bộ    2

0987 433 576

nthai.ttvuquang

04

Lê Văn Sáng

Tổ trưởng TDP 2

0973 633 473

 

05

Thái Văn Lục

Bí thư Chi bộ    3

0988 204 996

 

06

Nguyễn Đình Lan

Tổ trưởng TDP 3

0364 974 933

 

07

Lê Thị Thanh Bình

Bí thư Chi bộ    4

0981 343 860

 

08

Nguyễn Cao Cường

Tổ trưởng TDP  5

0397 108 991

 

09

Lê Tuấn Anh

Bí thư Chi bộ    5

0986 272 994

 

10

Lê Vĩnh Cửu

Tổ trưởng TDP 5

0978 798 129

 

11

Đặng Văn Bình

Bí thư Chi bộ    6

0393 588 374

 

12

Lê Văn Khỏi

Tổ trưởng TDP 6

0919 971 722

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 81.652
Online: 6