Từ một thị trấn nghèo với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 95% sau 15 năm thành lập, bên cạnh cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, tỷ lệ hộ nghèo giờ chỉ còn 4,48%, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,35%, thu nhập bình quân đầu người 37,38 triệu đồng/năm.

Năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND Thị trấn trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, thiên tai mưa lũ,…nhưng bằng sự cố gắng nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân nên kết quả đạt khá trên các lĩnh vực như: Kinh tế tăng trưởng, thu ngân sách vượt KH, sản xuất nông nghiệp đạt và vượt chỉ tiêu về diện tích các loại cây trồng; đô thị chuyển biến tích cực; hoạt động văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng an ninh được giữ vững. Kết quả đạt và vượt 20/32 chỉ tiêu theo mục tiêu nghị quyết HĐND; 12 chỉ tiêu chưa đạt với mức độ hoàn thành từ 50-80% KH, cụ thể như sau:

Tổng giá trị sản xuất đạt 254.654,500 triệu đồng đạt 83,75%KH (bằng 125% năm 2019). Cơ cấu kinh tế nông, lâm, thủy sản chiếm 19,93%, CN-XD chiếm 16,74%; TMDV và thu nhập khác chiếm 63,33%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,38 triệu đồng đạt 93,45%KH (tăng 2,55% so với năm 2019);

- Tổng  diện tích gieo trồng năm 2020 đạt 87,5 ha, sản lượng lương thực cây có hạt đạt 319,22tấn đạt 127,68%.Giá trị sản xuất ngành nông-lâm ngiệp-thủy sản đạt 50.762 triệu tỷ đồng, chiếm 19,93% cơ cấu kinh tế. Huy động được trên 2500 ngày công ra quân phát quang, phát sẽ, cắt cỏ với chiều dài 10,8 km đường trục TDP, nội thị, ngõ hẽm. Làm mới 660/900m đường BTXM; 260m/450 m mương thoát nước khu dân cư theo cơ chế xi măng. Xây dựng 01 km đường GT nội thi khu vực Bờ lỡ. Trồng mới 1300 cây bóng mát đường giao thông tại các TDP. Sơn vạch kẻ đường tuyến từ cầu Hương Đại đến Đài TH huyện dài 2,2km. Kêu gọi, huy động các nguồn lực từ cấp trên xây dựng 5 tuyến đường trên toàn thị (Đường giao thông TDP1,2,3; mở rộng đường TL552; đường nội thị khu vực Bờ Lở);

Nghiệm thu đưa vào sử dụng Nhà văn hóa TDP1,4;bể bơi Trường Tiểu học; Trường Mầm non (nhà 2 tầng/6 phòng học; sửa chữa nhà 2 tầng); xây dựng bồn hoa, cây cảnh, láng nền hành lang  tuyến đường từ Trường cấp 3 đến Tỉnh lộ 552;

Tiến hành rà soát, tiến hành thu đủ, thu đúng các nguồn thu trên địa bàn. Tổng thu ngân sách đến hết tháng 11/2020: 16,838 tỷ đồng đạt 267,31%KH; trong đó thu trên địa bàn đạt 4.428 tỷ đồng đạt 148,16%KH.

- Hoạt động tín dụng cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn đầu tư để phát triển kinh tế của nhân dân. Đáp ứng được nhu cầu vốn đầu tư để phát triển kinh tế của nhân dân. Tổng dư nợ tại các Ngân hàng là: 44,994 tỷ đồng (Ngân hàng NN& PTNT: 24,776 tỷ đồng/225 hộ vay; Ngân hàng chính sách: 20,218 tỷ đồng/420 hộ).

Trên cơ sở Nghị quyết 03 của BTV huyện ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện khóa V và Nghị quyết Đảng bộ Thị trấn khóa IV để xây dựng kế hoạch; chương trình hành động; ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng đô thị (Nghị quyết 01 ngày 14/01/2020 và Nghị Quyết 02 về điều chỉnh bổ sung một số chính sách xây dựng đô thị theo NQ 01 của Thị trấn).

Sau khi có quyết định phân khu Trung tâm Thi trấn đã được tỉnh phê duyệt (3367/QĐ-UBND ngày 19/10/2019 và Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 8/9/2020 của UBND huyện về phê duyệt quy chế quản lý quy hoạch phân khu Thị trấn; UBND Thị trấn đang tập trung tuyên truyền, công bố, khai căm mốc quy hoạch (68 mốc); in bản đồ quy hoạch tại các nhà văn hóa, điểm công cộng để nhân dân biết (7 bộ). Tổ chức tuyên truyền quyết định 01 của UBND huyện về quản lý quy hoạch đô thị.

Xây dựng cơ bản hoàn thành 2 nhà văn hóa (TDP1, 4) nâng tổng số nhà văn hóa tổ dân phố đạt chuẩn là 5/6 nhà; Làm 4 sân bóng chuyền tại NVH TDP 2, 3, 5. 6/6 TDP đã mua sắm bổ sung bảng biểu, khánh tiết, bục, bàn ghế; đặc biệt là hệ thống tuyên truyền qua đài phát thanh và Trang thông tin điện tử đã từng bước có sức lan tỏa và đạt hiệu quả tốt. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT được đẩy mạnh, tham gia các phong trào đều đạt giải cao. Công nhận mới 01 TDP văn hóa (TDP4) lũy kế đến nay có 6/6TDP văn hóa (đạt 100% KH).

Hoàn thành đúng tiến độ, nội dung, chương trình giảng dạy theo quy định; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá cuối năm đối với các cấp học, bậc học và xét tốt nghiệp THCS cho học sinh lớp 9. Đến nay 3/3 trường đạt chuẩn về Trường học an toàn và xếp thứ nhất trong toàn Huyện về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Ở bậc Tiểu học thực hiện có hiệu quả phương pháp dạy học mới, 100 % trẻ 6 tuổi vào lớp 1, 100% trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình chương trình tiểu học, tỷ lệ lên lớp 99,4%; chất lượng giáo dục toàn diện được xếp thứ nhất toàn Huyện.

Thực hiện tốt công tác truyền thông về các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Công tác khám chữa bệnh ban đầu được duy trì tốt, chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng được nâng cao, đảm bảo trực tại Trạm 24/24 giờ.Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia mua BHYT, đến nay tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 80%KH.

 - Dân số: Tổng số hộ: 1128 hộ- 4.048 nhân khẩu.  100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT khám chữa bệnh miễn phí. Trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng  cân nặng 9,8% . Phát động tháng hành động vì trẻ em và tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 được đánh giá cao.

 Hoàn thành công tác huấn luyện hàng năm, tham gia Hội thao đạt giải nhất toàn đoàn cụm I; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển gọi thanh niên nhập ngũ. Thực hiện tốt chính sách cho các đối.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tiếp tục ổn định. Tai, tệ nạn có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn trước, nhưng các vụ việc xẩy ra đều được tập trung chỉ đạo, điều tra làm rõ kịp thời, xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật nên trật tự an ninh – an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững.

Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động, đảm bảo đầy đủ và đúng quy định. Làm tốt công tác xây dựng chính quyền; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức; thi đua khen thưởng. Kiện toàn bộ phận giao dịch một cửa và từng bước đi vào hoạt động nề nếp, thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC (Tổng số TTHC đã tiếp nhận là 1229 hồ sơ; đã giải quyết 1228 (giải quyết trước và đúng hạn 1224, quá hạn 4), đang giải quyết 1 (chưa đến hạn 1, quá hạn 0); đưa 43 TTHC vào diện giải quyết theo dịch vụ công mức độ 3. Tiếp nhận và giải quyết các đơn thư, kiến nghị của nhân dân, đến nay nhận được 19 đơn thư phản ánh  kiến nghị, khiếu nại của người dân, đã giải quyết theo thẩm quyền 10/19 đơn đạt 52%. Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí được quan tâm thực hiện thông qua việc thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của công chức  nhất là trong xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, quản lý tài sản công, quản lý đất đai

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chương trình hành động của đại hội các cấp từ đó đến nay ở thị trấn đã phát triển nhiều ngành nghề và  nhất là nuôi cá lồng bè và thị trấn đã đạt 2 sản phaapr COOP của tỉnh.

Sau đây là một số mô hình kinh tế của thị trấn Vũ Quang

Mô hình nuôi cá lồng bè  của thị trấn Vũ Quang ở hồ thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang 

Sản phẩm COOP của thị trấn Vũ Quang đạt giải tại tỉnh Hà Tĩnh

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 73.461
Online: 65