Thị trấn Vũ Quang trước đây là xã Hương Đại thuộc huyện Vũ Quang từ ngày 03/10/2003 đến nay là thị trấn Vũ Quang

Căn cứ vào tài liệu cổ, trước đây vùng đất thị trấn Vũ Quang là một phần của huyện Dương Toại, quận Cửu Đức thời Tân Võ Đế (265-290), sau thuộc châu Phố Dương; đến thời thuộc Đường thuộc châu Phúc Lộc; sau khi nước ta giành được độc lập tự chủ, thời Lý, Trần (thế kỷ XI-XIV) thuộc hương Đỗ Gia (đầu thời Lê đổi tên thành huyện Đỗ Gia). Đến năm 1469, vua Lê Thánh Tông đổi tên huyện Đỗ Gia thành huyện Hương Sơn. Từ đó đến năm 1867, vùng đất thị trấn Vũ Quang thuộc huyện Hương Sơn.

Năm 1867, 5 tổng của huyện Hương Sơn là Quy Hợp, Phương Điền, Chu Lễ, Phúc Lộc và Hương Khê được cắt ra để thành lập huyện Hương Khê. Vùng đất thị trấn Vũ Quang thuộc tổng Hương Khê, huyện Hương Khê.

 Ngay từ ngày đầu thành lập huyện Hương Khê có 5 tổng, 37 làng, xã; tổng Chu Lễ gồm có 9 làng, xã; tổng Phúc Lộc gồm có 7 làng, xã; tổng Phương Điền có 10 làng, xã; tổng Quy Hợp có 4 làng, xã; tổng Hương Khê có 7 l;àng, xã (đó là làng Đan Trai, làng Khê Thượng, xá Vân Cù, xã Hương Khê, xã Lâm Thao, xã Hòa Duyệt và xã Hương Thụ).  

Thời Pháp thuộc, huyện Hương Khê có 42 làng, xã. Xã Vụ Quang ở tổng Quy Hợp trước kia được đổi thành xã Kim Quang thuộc tổng Hương Khê. Tổng Hương Khê lúc này có các làng, xã: Đan Trai, Khê Thượng, Hòa Duyệt. Hương Khê, Hương Thụ, Kim Quang, Lâm Thao, Vân Cù. Thời gian này, vùng đất thị trấn Vũ Quang ngày nay thuộc Đan Trai và Khê Thượng.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Đan Trai và Khê Thượng được sáp nhập lại thành xã Đan Khê. Sau đó Đan khê và Vân Cù được sáp nhập lại để thành lập xã Vân Thượng. Năm 1949 xã Vân thượng được sáp nhập với các xã Hương Khê, Hương Thụ để thành lập xã mới là xã Hương Giang.

Sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, lần lượt các xã lớn được chia thành các xã nhỏ. Năm 1956, xã Hương Giang được chia thành các xã Hương Quang, Hương Điền, Hương Đại, Hương Minh, Hương Thọ. Vùng đất thị trấn Vũ Quang thuộc xã Hương Đại. Xã Hương Đại tồn tại đến tháng 10/2003.

Thị trấn Vũ Quang được thành lập theo Nghị định 112/NĐ - CP ngày 03/10/2003 của Chính phủ. Mặc dù thị trấn mới được thành lập, nhưng vùng đất này có lịch sử hình thành và phát triển lâu dài. Ngay từ sớm, con người đã lựa chọn nơi đây làm nơi làm nơi sinh cơ, lập nghiệp, hình thành nên làng nên xã. Từ những xóm làng thưa thớt, trải qua thời gian, vùng đất này đã vươn mình mạnh mẽ trở thành đô thị đông đúc. Những tên làng, tên xã trong lịch sử như Kẻ Nắng, Đan Trai, Khê Thượng, Đan Khê, Vân Thượng, Hương Giang, Hương Đại đã thực sự in sâu trong tâm trí các thế hệ người dân. Nhắc đến thị trấn Vũ Quang, người ta biết đây là căn cứ địa và cữa ngõ vào đại bản doanh của cuộc khởi nghĩa Hương Khê - Đỉnh cao trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối Thế kỷ XIX; là nơi có núi rừng bạt ngàn, hùng vĩ và con sông Ngàn Trươi nên thơ tạo ra cảnh sắc sơn thủy hữu tình; có vườn Quốc gia nuôi dưỡng, bảo vệ những loại động vật, thực vật quý hiếm.

Trong suốt chiều dài lịch sử, người dân vùng đất thị trấn Vũ Quang luôn biểu thị những phẩm chất cao đẹp. Đó là tình yêu lao động, cần cù, chịu thương, chịu khó; tinh thần hiếu học; lối sống giản gị chân chất mà kiên trung, đậm nghĩa tình,... Đặc biệt là lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng bất khuất. Những phẩm chất đó càng được phát huy từ ngày có Đảng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân vùng đất thị trấn Vũ Quang đã lập nên nhiều kỳ tích rất vẽ vang; Đứng lên giành chính quyền, đánh thắng Thực dân, Đế quốc xâm lược, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và từng bước xây dựng cuộc sống ngày càng no ấm.       

 Trong quá trình cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới, tổ chức Đảng và Nhân dân vùng đất thị trấn Vũ Quang đã phát huy tinh thần anh hùng cách mạng, khắc phục khó khăn, nhanh chóng tiếp nhận đường lối đổi mới và giành được những thành tựu đáng ghi nhận.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 81.636
Online: 112