CƠ CẤU TỔ CHỨC THỊ TRẤN VŨ QUANG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Hộp thư CV

01

Phạm Duy Đạt

BT - Chủ tịch UBND

0912047743

pddat.ttvq

02

Phạm T.Hồng Thanh

P.Bí thư Thường trực

0988 358 507

pththanh.ttvuquang

03

Lê Hoài Nam

P.BT-Chủ tịch MTTQ

0976 808 896

lhnam.ttvuquang

04

Nguyễn Thị Diên

P. CT HĐND

0963 773 809

ntdien.ttvuquang

05

Lê Thanh Hảo

P. CThủ tịch UBND

0915116632

lthao.ttvuquang

06

Lê Ngọc Trung

P. CThủ tịch UBND

0919 847 775

lntrung.ttvuquang

07

Bùi Trung Kiên

Trưởng Công an(UV. UB)

0916 760 333

congan.ttvuquang

08

Nguyễn Thanh Hải

Thị đội trưởng(UV.UBND)

0987 433 576

nthai.ttvuquang

 

CƠ CÂU BỘ MÁY ĐƠN VỊ THỊ TRẤN VŨ QUANG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Hộp thư CV

Khối Đảng

01

Phạm Thị Hồng Thanh

P.Bí thư Thường trực- CT HĐND

0988 358 507

pththanh.ttvuquang

02

Nguyễn Thị Thu Huyền

Văn phòng

0973 735 495

ntthuyen.ttvuquang

Khối UBND

01

Phạm Duy Đạt

BT - Chủ tịch UBND

0912047743

pddat.ttvq

02

Nguyễn Thị Diên

P. CT HĐND

0963 773 809

ntdien.ttvuquang

03

Lê Thanh Hảo

P. CThủ tịch UBND

0915116632

lthao.ttvuquang

04

Lê Ngọc Trung

P. CThủ tịch UBND

0919 847 775

lntrung.ttvuquang

05

Lê Xuân Thuật

Văn hóa - TT

0918 061 979

lxthuat.ttvuquang

06

Nguyễn Duy Trung

Trưởng Công an

0981 382 267

ndtrung.ttvuquang

07

Trần Thị Lam

Văn phòng HĐND, UB

0972 369 195

ttlam.ttvuquang

08

Bùi Trung Kiên

Trưởng Công an TT

0916 760 333

congan.ttvuquang

09

Lê Thanh Giảng

Kế toán NS

0919075567

gianglt.tt

 

   

 

 

11

Nguyễn Xuân Giang

Địa chính - XD - ĐT

0919647365

giangnx.tt

12

Phạm Duy Thắng

Phó Chỉ huy trưởng- BCHQS

0988 061 703

pdthang.ttvuquang

13

Lê Công Viên

Văn hóa - CS

094 330 81 23

vienlc.tt

14

Nguyễn Hồng Quang

Tư pháp

0986 735 218

nhquang.ttvuquang

15

Nguyễn Thanh Hải

Thị đội trưởng

0987 433 576

nthai.ttvuquang

16

Trần Thị Vinh

Văn thư

0346 549 797

ttvinh.ttvuquang

Khối Mặt trận và các đoàn thể - Chính trị xã hội

01

Lê Hoài Nam

Chủ tịch MTTQ

0976 808 896

lhnam.ttvuquang

02

Lê Thị Thanh Bình

P. Chủ tịch UBMT

0917 781 264

lttbinh.ttvuquang

03

Phan Thị Hiển

Chủ tịch HLHPN

0836 246 111

pthien.ttvuquang

04

Lê Thị Thanh Hương

P. Chủ tịch HLHPN

0973 808 743

 

05

Lê Tiến Dũng

Bí thư Đoàn TN

0974 737 409

dunglt.tt

06

Ngô Văn Minh

Chủ tịch Hội CCB

084 535 1889

nvminh.ttvuquang

07

Lê Tuấn Anh

Phó Chủ tịch Hội CCB

0986 272 994

 

08

Nguyễn Thị Ái Liên

Chủ tịch hội ND

0948 038 222

ntalien.ttvuquang

09

Nguyễn Ngọc Huấn

P. Chủ tịch hội ND

0397 063 456

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 54.555
Online: 33