LỊCH CÔNG TÁC

UBND Thị trấn Vũ Quang

Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
07 Tổ chức lao động XD tổ dân phố văn minh Tổ công tác BTV Đảng ủy và Ban phát triển các TDP và con nhân dân TDP: 1, 2, 3, 4, 5, 6