Sáng nay 24/5, Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Quang Điền - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tromg điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh đã tác động rất lớn đến đời sống xã hội nói chung và các hoạt động về kĩnh vực thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của đơn vị nói riêng. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của cấp trên, Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Truyền thông đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết.

Phó bí thư Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện Lê Trọng Khánh thông qua dự thảo báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đặc biệt là cụ thể hóa các khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong số 16 chỉ tiêu đề ra đến nay đã có 11 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Nổi bật là công tác thông tin, truyền thông, phát thanh, truyền hình; hoạt động thể dục, thể thao; văn hóa, văn nghệ, thư viện và Du lịch; tập huấn, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho cơ sở…

Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện Cao Xuân Hoàn điều hành hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ bộ cũng đã nghiêm túc kiểm điểm, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Cán bộ làm công tác kiểm ra, giám sát kiêm nhiệm chưa được đào tạo chuyên sâu nên công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chê; Nghiệp vụ công tác đảng của cấp ủy chưa nhuần nhuyễn dẫn đến tình trạng bị động, lúng túng trong triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của cấp trên; tổ chức các hoạt động sự nghiệp văn hóa, thể thao còn bị động, phong trào ở các địa phương còn chưa đồng đều, việc tham gia một số giải thể thao cấp tỉnh chưa đạt thành tích cao….

Đồng chí Lưu Tất Thành – Tổ Thông tin – Truyền thông: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong các bộ, đảng viên và người lao động. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc giữ vững An ninh - Quốc phòng, phát triển Kinh tế - Xã hội trong tình hình mới. Đặc biệt là xây dựng NTM nâng cao….

Đồng chí Lê Thi Linh – Tổ Văn hóa – Thể thao: Cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa về vật chất, tinh thần cho các hoạt động như: hỗ trợ thêm kinh phí cho vận động viên tập luyện, động viên khen thưởng kịp thời các vận động viên  nhiệt tình, năng nổ và có thành tích tốt trong phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở những cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm trong hoạt động tập thể.

Đồng chí Phạm Trường Giang – Tổ Hành chính: Đổi mới cách thức, nội dung, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm thực hiện thống nhất, chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước; Xây dựng thương hiệu du lịch Vũ Quang; Quảng bá về tiềm năng, lợi thế, hình ảnh, con người, cảnh vật thiên nhiên Vũ Quang như: Hồ chứa nước Ngàn Trươi - Cẩm Trang, Vườn Quốc gia Vũ Quang - Thành Cụ Phan - Tượng đài Phan Đình Phùng, các di tích lịch sử, du lịch trải nghiệm nông thôn mới; Quảng bá sản phẩm chủ lực của Vũ Quang như: Cam, mật ong, mật mía... thu hút các nhà đầu tư du lịch có tiềm năng để phát triển du lịch trên địa bàn.

Để thực hiện đạt và vượt các chi tiêu còn lại, Hội nghị cũng đã đề ra nhiệm vụ và các giải pháp trong tâm đó là: Tập trung tuyên truyền, giáo dục, học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của cấp trên; đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chuyên môn; phát huy vài trò gương mẫu của cấp ủy viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bô và chất lượng đảng viên. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng: triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện phong trao thi đua trào thi đua “dân vận khéo”, xây dựng cơ, công sở văn minh; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hoạt động sự nghiệp Thông tin truyền thông, Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Khai thác hiệu quả nền tảng mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở, Cổng, Trang thông tin điện từ huyện đến cơ sở để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân; Tăng cường công tác quảng bá các danh lam, thắng cảnh các hoạt động Du lịch trên địa bàn; đặc biệt du lịch trải nghiệm Nông thôn mới, du lịch hồ Ngàn Trươi -Vườn quốc gia Vũ Quang….

Đồng chí Phạm Văn Tịnh – Tổ Truyền thông: Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tính tích cực, chủ động và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phát huy trí tuệ của tập thể để bàn và quyết định những nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả. Cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tiên phong trong mọi công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thường xuyên rèn luyện và học tập, tự giác thực hiện nghiêm các quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lê Thị An Luân – Tổ hành chính: Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở; nhân rộng các mô hình tiêu biểu và cách làm hay trong thực thi công vụ và xây dựng văn hóa công vụ; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, viên chức giao lưu, chia sẻ những giải pháp, cách làm hay, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Điền - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện đạt được trong nữa nhiệm kỳ qua, nhất là trong công tác thông tin, truyền thông đã cập nhật, lan tỏa kịp thời các chủ trương, nhiệm vụ chính trị của huyện; tin bài ngày càng chất lượng, khai thác tốt nền tảng mạng xã hội để đưa thông tin của huyện lan tỏa đến với mọi người dân trong và ngoài tỉnh, từ đó nhiều người biết và đến với Vũ Quang; văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng sôi nổi, có chiều sâu và được Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia.

Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Quang Điền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quang Điền - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy đề nghị Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện cần bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyên, Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là các mũi đột phá, các nhóm nhiệm vụ để thực hiện các chuổi tin, bài, phóng sự có chiều sâu, phản ánh một cách chân thực, toàn diện hơn về các lĩnh; cần có nhiều tác phẩm báo chí để tham gia các cuộc thi do các cấp phát động; mạnh dạn tham mưu, đề xuất với cấp trên để thực hiện đồng bộ hóa hệ thống truyền thanh cơ sở, lựa chon thông tin tuyên truyền có trọng tâm ,trọng điểm. Chi bộ cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, đưa ra giải pháp sáng tạo, có tính đột phá, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện Trần Đức Thuận tiếp thu ý kiến chỉ đạo và ý kiến góp ý của các đảng viên, đồng thời triển khai nhiệm vụ trong tâm cần thực hiện trong thời gian tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.443.576
  Trong năm: 556.512
  Trong tháng: 109.056
  Trong tuần: 30.181
  Trong ngày: 1.366
  Online: 27