Sáng ngày 24/5, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Khắc Bằng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lê Thanh Nghị - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; Lê Thanh Yên – PCT HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Ban Dân vận Huyện ủy.

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ khối Cơ quan chính quyền huyện tích cực tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các Nghị quyết, chủ trương và cơ chế nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế. Chỉ đạo, xây dựng Đề án chính sách, kế hoạch sản xuất hữu cơ giai đoạn 2022 – 2025; xây dựng các mô hình trồng Cam, nuôi lợn, trồng Ổi, trồng thử nghiệm giống lúa DT39, thí điểm trồng cây Mắc ca,…

Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, nhờ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. An ninh chính trị được giữ vững, quốc phòng quân sự địa phương củng cố vững chắc. 

Đồng chí Nguyễn Tuyết Lan, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng LĐTB&XH thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính Quyền huyện khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nửa nhiệm kỳ còn lại Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Đảng bộ thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.Tập trung cao sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí theo tinh thần Kết luận số 10 ngày 26/12/2016 của Bộ chính trị. Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng lãng phí.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Chi bộ Tài Chính - Thống kê phát biểu tham luận với nội dung : "Đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025; giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2025".

Đồng chí Phan Thị Phương Thảo, Chi bộ Văn hóa - Y tế phát biểu tham luận với nội dung : " Phát huy vai trò tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển văn hóa, du lịch nông thôn trong xây dưng NTM trên địa bàn huyện".

Đồng chí Nguyễn Bá Ngọc, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phát biểu tham luận với nội dung : "Những nội dung chủ yếu nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Giải pháp tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên".

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bích, Chi bộ Văn phòng - Nội vụ phát biểu tham luận với nội dung : “Giải pháp nhằm thực hiện mũi đột phá về công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”

Đồng chí Đoàn Quang Huy, Chi bộ Kinh tế Hạ tầng phát biểu tham luận với nội dung : "Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề nhằm tăng sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên".

Bên cạnh đó Đảng bộ sẻ tiếp tục chỉ đạo sinh hoạt chính trị tư tưởng về cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn Đảng bộ. Tích cực tham mưu đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để thực hiện thắng lợi, đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng mà đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Bùi Khắc Bằng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Đồng thời đề nghị, các chi bộ trực thuộc thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện đã đề ra trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Đồng thời đề nghị, trong thời gian nửa cuối nhiệm kỳ, các chi bộ trực thuộc thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện đã đề ra, đó là : tiếp tục đề ra các giải pháp quyết liệt để tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Chú trọng đổi mới chất lượng tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Tích cực tham mưu trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH được giao ở mỗi ngành, cơ quan đơn vị tổ chức Đảng; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên từng ngành, lĩnh vực ngay từ đầu năm gắn nhiệm vụ trách nhiệm của tập thể - cá nhân – Đảng viên trong chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra đối với các chi bộ và đảng viên trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; coi công tác kiểm tra, giám sát là nội dung quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, làm tốt công tác quản lý đảng viên. Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Đồng chí Phan Hồng Yến, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí, Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện và ý kiến đóng góp của các đảng viên, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện các chỉ tiêu trong thời gian tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.443.452
  Trong năm: 556.512
  Trong tháng: 109.056
  Trong tuần: 30.181
  Trong ngày: 1.223
  Online: 62