Chiều ngày 11/4 UBND huyện Vũ Quang đã có buổi làm việc với Thị trấn Vũ Quang để soát xét các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh.

Đ/c Phan Hồng Yến, UVBTV Huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có Đ/c Trần Bình Lâm, UVBTV Huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện. 

Quý I năm 2023, Thường trực BCĐ đô thị  Thị trấn đã rà soát, xây dựng kế hoạch; giải pháp, lộ trình thực hiện các tiêu chí. Kiện toàn và phân công nhiệm vụ  cho các thành viên,  phát động các đợt thi đua cao điểm ra quân xây dựng đô thị gắn với chào mừng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập thị trấn. Đến nay thị trấn đạt 1/9 tiêu chí và 28/52 chỉ tiêu, còn 8 tiêu chí chưa đạt, các tiêu chí  này đạt từ 60 đến 95% khối lượng.

Đ/c Phạm Duy Đạt, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh 3 tháng đầu năm 2023

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Thị trấn cũng đã nêu lên một số khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển của thị nói chung và xây dựng ĐTVM nói riêng. Đó là xuất phát điểm thấp, nhân dân còn thiếu việc làm, chưa mạnh dạn đầu tư nhân rộng các mô hình kinh tế. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ đô thị có thời điểm chưa quyết liệt; chưa có nhiều sáng tạo, đổi mới; Phong trào xây dựng đô thị văn minh còn hạn chế; chưa đồng đều giữa các TDP. Tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Vai trò của MTTQ, các đoàn thể CT-XH chưa phát huy hết trách nhiệm, sự quyết liệt.

Từ thực tế đó Thị trấn Vũ Quang quyết tâm cũng cố tổ chức, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu năm 2023 hoàn thành thêm 04 tiêu chí đô thị (Quy hoạch đô thị; Thông tin truyền thông đô thị, Y tế - giáo dục đô thị, Hệ thống chính trị và chính quyền đô thị).

 Trong buổi làm việc lãnh đạo Thị trấn cũng đã đề xuất một số nội dung, nhất là các phòng ban phụ trách tiêu chí đô thị quan tâm dành thời gian kiểm tra, hướng dẫn giúp đỡ thị trấn trong thực hiện các tiêu chí cũng như cũng cố hồ sơ theo quy định. UBND huyện có các chính sách hỗ trợ ngồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn.

Đ/c Nguyễn Văn Tiến, Trưởng phòng KT-HT huyện: Khó khăn nhất ở Thị trấn Vũ Quang trong xây dựng các công trình là vướng vào quy hoạch và giải tỏa. Thị trấn cần làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch hơn trong thời gian tới.

 

Đ/c Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng GD – ĐT huyện: Thị trấn Vũ Quang mặc dù là trung tâm huyện tuy nhiên tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế rất thấp, do đó cần tuyên truyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT để đạt tiêu chí Y tế và giáo dục.

Đ/c Trần Bình Lâm, UVBTV Huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQ huyện: Thị trấn Vũ Quang cần tìm ra nguyên nhân người dân chưa vào cuộc trong xây dựng ĐTVM, nhất là làm tốt công tác tuyên truyền để người dân tham gia các phong trào, các chỉ tiêu, tiêu chí, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ, các tổ chức đoàn thể phụ trách các tiêu chí.

Phát biểu kết luận buổi làm việc Đ/c Phan Hồng Yến, UVBTV Huyện ủy  - Phó chủ tịch UBND huyện biểu dương những kết quả mà Thị trấn Vũ Quang đã đạt được đồng thời thẳn thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế mà thị cần khắc phục. Từ tình hình thực tế Đ/c Phan Hồng Yến yêu cầu Phòng văn hóa tham mưu các văn bản, bảo cáo hàng tháng trong triển khai thực hiện, phối hợp với các phòng ngành xây dựng bộ tiêu chí  xây dựng tổ dân phố văn minh, xây dựng các điểm nhấn cảnh quan, sinh thái. Rà soát hệ thống truyền thanh cơ sở, có đề xuất để nâng cấp, sữa chữa. Đối với các phòng chuyên môn, ban ngành đoàn thể cấp huyện cần hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tiêu chí, chỉ tiêu của Thị trấn.

Đ/c Phan Hồng Yến, UVBTV Huyện ủy  - Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đối với Thị trấn cần rà soát lại công việc, xây dựng khung kế hoạch thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách của từng cán bộ, các đoàn thể, có kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, có báo cáo định kỳ về khó khăn vướng mắc, kết quả đạt được. Nhất là cán bộ phải đoàn kết, trách nhiệm, tâm huyết với công việc. Về phương pháp thực hiện cần chọn việc dễ làm trước, khó làm sau, chọn một tổ dân phố để làm điểm sau đó nhân rộng, các tuyến đường giao thông cần giao cho các tổ chức hội, đoàn thể đảm nhận chăm sóc, bảo vệ, làm đẹp. Tập trung cao nhất cho đề án sản xuất, nâng cao thu nhập, nguyên tắc trong thực hiện là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.443.529
  Trong năm: 556.512
  Trong tháng: 109.056
  Trong tuần: 30.181
  Trong ngày: 1.313
  Online: 72