Sáng ngày 31/3 UBND huyện Vũ Quang tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn Bộ tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu, xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025. Đc Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị tập huấn Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Đây là những nội dung quan trọng quy định về tiêu chí Khu dân cư mẫu, xã NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu, do đó đề nghị cán bộ tham gia tập huấn tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ để về chỉ đạo, triển khai thực hiện. Văn phòng UBND huyện theo giỏi chặt chẻ cán bộ tham gia, tránh việc bỏ về  giữa chừng không tham gia tập huấn. Các giải viên truyền đạt tập trung gắn gọn, súc tích, dễ hiểu, đi vào những nhiệm vụ, nội dung phần việc cụ thể.

Cán bộ tham gia tập huấn

Trong thời gian một ngày gần 300 cán bộ NTM, Cán bộ phụ trách tiêu chí Quy hoach, Điện, Giao thông, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thủy lợi, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Môi trường, Chất lượng môi trường sống, cơ sở vật chất văn hóa, Thông tin truyền thông, Văn hóa, Khu dân cư mẫu của các xã và  Bí thư Chi bộ, thôn trưởng các xã đã được các Phòng: Nông nghiệp, KTHT, TNMT, Văn hóa, VPNTM truyền đạt các quy định về bộ tiêu chí Quy hoạch, giao thông, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, nhà ở dân cư. Tiêu chí thủy lợi và phòng chốn thiên tai, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Môi trường và an toàn thực phẩm. Cơ sở vật chất văn hóa, Thông tin truyền thông, Khu dân cư kiểu mẫu.

Đ/c Nguyễn Văn Tiến, Trưởng phòng KTHT hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí Quy hoach, Điện, Giao thông, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

Đ/c Nguyễn Thị Lương, Phó phòng nông nghiệp, Cán bộ Văn phòng NTM huyện hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu.

Đ/c Trần Thị Quyên, Chuyên viên phòng NN&PTNN  hướng dẫn thực hiện Tiêu chí Thủy lợi xã nông thôn mới nâng cao và xã NTM kiểu mẫu

Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ cấp xã, thôn, những người trực tiếp làm công tác xây dựng NTM nắm vững  các bộ tiêu chí và nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ  xây dựng  thành công các Khu dân cư kiểu mẫu, xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025

Cũng tại hội nghị UBND huyện đã trao quyết định công nhân khu dân cư kiểu mẫu năm 2022 cho thôn Cẩm Trang xã Đức Giang, Thôn 1 xã Thọ Điền.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.443.396
  Trong năm: 556.512
  Trong tháng: 109.056
  Trong tuần: 30.181
  Trong ngày: 1.164
  Online: 57