Sáng ngày 29/03, Đảng bộ xã Đức Lĩnh tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 của tỉnh cho đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ xã Đức Lĩnh được học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên đã được đồng chí Tô Minh Hoài – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện truyền đạt, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”. Trong đó, đồng chí đã phân tích và khẳng định cần thiết phải phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh; nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Đồng chí Tô Minh Hoài – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện truyền đạt, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”.

 Đồng chí Tô Minh Hoài cũng đã chỉ ra một số nhiệm vụ cơ bản của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Lĩnh, Nguyễn Xuân Tịnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo đó, các cấp ủy cần quan tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương về đạo đức cách mạng, xây dựng nhân cách, lối sống, ý thức được trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cán bộ, đảng viên phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó, quyết liệt trong hành động vì sự phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh nói chung và huyện Vũ Quang nói riêng...


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.443.413
  Trong năm: 556.512
  Trong tháng: 109.056
  Trong tuần: 30.181
  Trong ngày: 1.182
  Online: 42