Chiều ngày 21/3 Đảng ủy xã Đức Giang đã tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023. Đ/c Nguyễn Quang Điền, UVBTV – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đến dự và trực tiếp truyền đạt.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ xã Đức Giang tham gia học tập chuyên đề.

Tại hội nghị Đảng viên trong toàn đảng bộ xã Đức Giang đã  được nghe Đ/c Nguyễn Quang Điền, UVBTV – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy khái quát về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển văn hóa, con người; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển văn hóa, con người, hướng tới xây dựng quê hương phát triển bền vững.

Trong đó, đã đề cập cụ thể về: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, về đạo đức, xây dựng con người mới; quan điểm chỉ đạo của Đảng ta về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; sự cần thiết xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng quê hương phát triển bền vững.

Đ/c Nguyễn Quang Điền, UVBTV – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt chuyên đề 

Đ/c Nguyễn Quang Điền cũng đã nhấn mạnh việc học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 nhằm góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa quê hương phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; đồng thời cụ thể hoá các nội dung học tập phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của các cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, tự giác, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, đảng viên. Từ đó tạo nên quyết tâm, động lực đề góp phần thực hiện thắng lợi NQ đại hội Đảng các cấp đề ra.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.443.585
  Trong năm: 556.512
  Trong tháng: 109.056
  Trong tuần: 30.181
  Trong ngày: 1.378
  Online: 39