Chiều ngày 21/3 Đảng ủy xã Đức Bồng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề về phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, quán triệt, học tập triển khai NQ số 45 ngày 02/3/2023 của BCH Đảng bộ xã.

Cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị

Tại hội nghị Đ/c Dương Thanh Hải, Phó Chánh văn phòng Huyện ủy  nhất mạnh: Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhvị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Đ/c Dương Thanh Hải, Phó Chánh văn phòng Huyện ủy truyền đạt chuyên đề

Đồng  chí Dương Thanh Hải cũng đã trao đổi, làm rõ những nội dung cơ bản về ý chí tự lực, tự cường theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cần phát huy ý chí tự lực, tự cường trong xây dựng tổ chức đảng; nhận thức sâu sắc về ý chí tự lực, tự cường của từng cá nhân, phát huy tính chủ động trong công việc, có kế hoạch cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xác định rõ quan điểm tự lực, tự cường của từng cá nhân sẽ góp phần quan trọng vào việc hình thành sự tự lực và tự cường của tập thể, rộng hơn là của đất nước, của dân tộc.

Mỗi cán bộ, đảng viên,  nhân dân phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn đoàn kết nội bộ, chống suy thoái về chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo.Cải tiến lề lối làm việc hiệu quả, sáng tạo; xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân, đề cao phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”.

Cũng tại hội nghị Đảng ủy xã Đức Bồng đã quán triệt, học tập triển khai NQ số 45 ngày 02/3/2023 của BCH Đảng bộ xã về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.443.409
  Trong năm: 556.512
  Trong tháng: 109.056
  Trong tuần: 30.181
  Trong ngày: 1.178
  Online: 43