Chiều ngày 16/3, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiều Quang – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và lãnh đạo, chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn.

12 năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 124 và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền huyện ban hành chỉ thị, kế hoạch, chương trình thực hiện công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang huyện; thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy chính trị; kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục chính trị được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác giáo dục chính trị và sinh hoạt chính trị tư tưởng được kết hợp hài hòa giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên và giáo dục truyền thống.

Trung tá Nguyễn Hồng Quân – Chính trị viên phó, Chủ nhiệm chính trị Ban CHQS huyện: Thông qua báo cáo tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Trung tá Đoàn Ngọc Sơn – Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện: Cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và quan tâm đầu tư trang bị, phương tiện, cơ sở vật chất cho giáo dục chính trị. Nội dung bồi dưỡng phải toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn trang bị ý thức cơ bản với tổ chức tốt các hoạt động rèn luyện kỹ năng phương pháp sư phạm, sử dụng công nghệ thông tin. Cán bộ cơ quan quân sự huyện cần chủ động bồi dưỡng hướng dẫn cho cán bộ ở các xã, thị trấn trong công tác giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ;  phát huy vai trò tự học, tự rèn luyện của đội ngũ cán bộ để nâng cao trình độ, năng lực GDCT tại đơn vị.

Trong giai đoạng 2011 - 2023, Ban CHQS huyện tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh huyện cử trên 3.200 lượt cán bộ thuộc diện đối tượng 3, đối tượng 4 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh; giáo dục quốc phòng – an ninh cho 12.000 lượt em học sinh trên địa bàn. Tổ chức giáo dục chính trị cho 11.500 đồng chí là lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên và các đối tượng khác. Kết quả kiểm tra hội thao huấn luyện, giáo dục chính trị hàng năm của các đơn vị 100% đạt yêu cầu, trong đó lực lượng thường trực có 86% khá, giỏi; đối với lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ 100% đạt yêu cầu, 80% khá, giỏi.

Trung tá Trần Quốc Tuấn – Trợ lý chính trị Ban CHQS huyện: Cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, người chỉ huy, cấp ủy, chính quyền các địa phương đối với công tác giáo dục chính trị;  thống nhất về mặt nhận thức, đề cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trực tiếp tham gia giảng dạy chính trị ở các cấp đối với công tác giáo dục chính trị từ huyện đến cơ sở ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới….

Đồng chí Đặng Khách Trình – Bí thư Đảng ủy xã Thọ Điền: Cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quán triệt, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác GDCT bảo đảm theo đúng Quy chế, quy định, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn đơn vị; Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải coi GDCT là công tác trọng tâm, cần được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kết hợp chặt chẽ với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những mặt đã làm được, những điểm còn tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới như: Cần tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 124; tổ chức giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững nội dung, chương trình, đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, bảo đảm theo đúng quy chế, quy định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị; tích cực đổi mới phương pháp và hình thức giáo dục chính trị;

Đ/c Nguyễn Thiều Quang, Phó bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện: Cần phải coi việc giáo dục chính trị là việc làm thường xuyên và giáo dục cho toàn dân không phải bó hẹp trong lực lượng vũ trang; người giảng dạy cần phải đảm bảo về phẩm chất, đạo đức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy, nhất là cần phải tự rèn luyện kỷ năng truyền đạt các nội dung để thu hút người học…

Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân, góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới….

Trung tá Nguyễn Lê Thắng – Phó bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện: Tiếp thu các ý kiến của các đại biểu và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Dịp này, thừa ủy quyền của cấp trên đồng chí Nguyễn Thiều Quang – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022.

Đ/c Nguyễn Thiều Quang, Phó bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Ban CHQS xã Đức Giang.

Trung tá Nguyễn Lê Thắng – Phó bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện trao giấy khen cho các cá nhân.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện cung đã khen thưởng cho 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 124 ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.284.286
  Trong năm: 281.362
  Trong tháng: 121.877
  Trong tuần: 19.255
  Trong ngày: 4.978
  Online: 105