Chiều ngày 14/3, Thường trực Huyện ủy tổ chức buổi làm việc với Uỷ ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các Tổ chức Hội xã hội cấp huyện.

Các đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thiều Quang – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy và các phòng, ngành chuyên môn UBND huyện.

Trong thời gian qua Ban chấp hành Đảng ủy cơ quan Khối dân đã tổ chức nghiêm túc việc học tập nghiên cứu, quán triệt, sơ, tổng kết các Nghị quyết của Đảng; MTTQ và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ, tình hình kinh tế xã hội của huyện xây dựng chương trình công tác sát, đúng với thực tế nên đã đạt được nhiều kết nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trần Bình Lâm – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện: Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng cơ quan Khối dân, hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới và các kiến nghị đề xuất.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được đổi mới, nâng cao; xây dựng được 20 mô hình dân vận khéo về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Minh – Chủ tịch Hội LHPN huyện: Huyện cần quan tâm, xem xét bổ sung thêm kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm để MTTQ và các Đoạn thể tổ chức đảm bảo hoạt động; hỗ trợ mua sắm máy móc, thiết bị, dụng cụ làm việc cho các hội; Đề nghị huyện cần quan tâm chỉ đạo nhằm nhân rộng mô hình “Mẹ đỡ đầu trẻ mồ côi”. Vì hiện nay Hội LHPN đã nhận đỡ đầu 11 cháu, nhưng số cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn huyện đang còn nhiều, đang cần được giúp đỡ…

Đồng chí Trần Thị Hồng Vững – Chủ tịch Hội Nông dân huyện: Huyện cần chỉ đạo các phòng chuyên môn đánh giá lại diện tích cây ăn quả, đặc biệt là diện tích cam; trong triên khai xây dựng các mô hình sản xuất hữu cơ cần phải đánh giá tổng thể; cần thí điểm xây dựng các mô hình mới mà các địa phương khác đã thực hiện có hiệu quả để đa dạng các loại hình phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Tài – Chủ tịch LĐLĐ huyện: Cần phối hợp làm tốt công tác tổ chức phát động tháng công nhân.

Đồng chí Nguyễn Đức Anh – Bí thư Huyện đoàn: Hiện nay tập hợp đoàn viên trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn; cần quan tâm tạo nguồn kế cận cho đoàn thanh niên; quan tâm đầu tư trang thiết bị, máy móc, dụng cụ làm việc cho cán bộ Hội đoàn thể.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi làm việc các đã tập trung thảo luận chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc tổ chức triển khai nhiệm vụ, xây dựng, nhân rộng mô hình ở một số đoàn thể, cơ sở chưa nhiều; một số phong trào thi đua hiệu quả chưa rõ nét, thiếu tính bền vững. Công tác phối hợp giữa MTTQ với các đoàn thể, chính quyền và giữa các đoàn thể với nhau chưa thường xuyên…

Đồng chí Đậu Đình Dân – Trưởng Phòng TCKH huyện: Việc mua sắm trang thiết bị, máy móc công cụ làm việc cần phải ra soát tổng thể các đoàn thể và có đề xuất với huyện; về phát triển các mô hình nông nghiệm hữu cơ huyện đã có Đề án và đã thông qua HĐND nên các Hội cần bám vào đó để thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Lương – Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện: Huyện đã thành lập đoàn để đánh giá nghiệm thu nhà vườn sinh thái; đề nghị các đoàn thể tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên của mình hoàn thiện các tiêu chí theo quy định; các hội đoàn thể cần phải đăng ký các nội dung thực hiện cụ thể gắn với nhiệm vụ, công tác hội và các mục tiêu, chi tiêu của huyện.

Đồng chí Lê Thanh Nghị - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy: Các hội đoàn thể cần phải phát động các phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi để thu hút doàn viên, hội viên tham gia và cần phải xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nổi trội hơn.

Đồng chí Nguyễn Quang Điền – Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy: Cần phải tập trung giáo dục lý tưởng cách mạng, trách nhiệm công đồng, quê hương cho đoàn viên, hội viên; cần phải trách nhiệm hơn trong các việc làm của mình; tăng cường công tác bồi dưỡng đoàn viên, hội viên để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng…

Đồng thời đua ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả trong thời gian tới như: Các đơn vị trong Khối tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, bám sát cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Huy động nguồn lực, sức lực, trí tuệ để thực hiện các nhiệm vụ chính trị; tăng cường triển khai các giải pháp nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, kịp thời tham mưu cho huyện chỉ đạo giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Phan Hồng Yến - Phó chủ tịch UBND huyện: Cần phối hợp triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và chia sẽ kinh nghiệm; đổi mới nội dung hoạt động để thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên; cần phải phát động các phong trào thi đua cáo điểm theo chủ đề của từng hội và có sơ kết, tổng kết; phân nhóm hộ gia đình để có giải pháp hỗ trợ họ thực hiện hiệu quả các phong trào…

Đồng chí Nguyễn Thiều Quang – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện: Việc triển khai xây dựng các tiêu chí NTM cần phải có lượng hóa và tuyên truyền, vận động để người dân thực hiện đảm bảo bền vững, đúng theo quy định; cần phải nắm được quy định về tiêu chuẩn sản phẩm OCOP để hướng dẫn người dân thực hiện.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả mà MTTQ và các đoàn thể đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục thực hiện: nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng chính quyền vững mạnh, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ, giúp đoàn viên, hội viên của minh năm vững chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; thường xuyên bám sát cơ sở nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên; đổi mới nội dung hoạt động để thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên; phát động các phong trào thi đua, khởi nghiệp, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho đoàn viên, hội viên; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa MTTQ, Hội đoàn thể với các phòng, ngành UBND huyện trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; làm tốt công tác an sinh xã hội. Đề nghị UBND huyện cần quan tâm về kinh phí hoạt động cho các hội đoàn thể; các kiến nghị đề xuất của MTTQ, các đoàn thể cần phải rà soát lại và có văn bản trình huyện xem xét giải quyết.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.284.743
  Trong năm: 283.033
  Trong tháng: 118.817
  Trong tuần: 21.564
  Trong ngày: 285
  Online: 148