Chiều ngày 13/3, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong tháng, 2 và 3, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết nguyên đán Qúy Mão 2023; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động gặp mặt, tọa đàm chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ Hà Tĩnh; tổ chức 9 cuộc làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ các xã để nghe và cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong thời gian tới; trực tiếp dự duyệt các nội dung và tham dự chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn, Đại hội Công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Nguyễn Thiều Quang – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá một số kết quả trong thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chỉ đạo tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng; phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2023; Lễ giao nhận quân và ra quân huấn luyện năm 2023; chỉ đạo các phòng, ngành và các địa phương hướng dẫn Nhân dân đẩy mạnh chăm sóc cây trồng vụ Xuân; phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi…

Đồng chí Nguyễn Quang Điền – Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy: Các địa phương chưa thực sự quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình; cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên; cần phải đánh hiệu quả các chính sách để kịp thời điều chỉnh phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa phương và cần phải tuyên truyền, vận động người dân thay đổi cách nghĩ cách làm; khi triển khai xây dựng các mô hình phát triển kinh tế các phòng ngành chuyên môn cần bám sát cơ sở để giúp đỡ, hướng dẫn người dân thực hiện.

Đồng chí Phạm Ngọc Tạo – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy: Việc giải quyết các vấn đề tồn động ở một số địa phương đang còn ngại va chạm nên kết quả đạt chưa cao; việc xây dựng chương trình hành động các Nghị quyết chưa rõ ràng nên Nghị quyết chưa thực đi vào cuộc sống dẫn đến một số chỉ tiêu đạt thấp; chưa mạnh dạn nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nhất là các xã, thị trấn chưa thực sự quan tâm đến phát triển các mô hình kinh tế liên kết để nâng cao giá trị sản phảm, thu nhập cho người dân…

Đồng chí Võ Đình Quang – Trưởng Ban dân vân Huyện ủy: Cần phải tập trung cho công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên, tăng cường đối thoại với Nhân dân…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng thời đưa ra các giải pháp để chỉ dạo thực hiện trong thời gian tới như: Cần chỉ đạo các địa phương chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị, các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; quyết liệt hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đối thoại với Nhân dân; quy hoạch lại vùng phát triển kinh tế tập trung, liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người dân; rà soát đánh giá lại hiệu quả của các mô hình phát triển kinh tế để nhân rộng; tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng, bổ sung, nâng cao các tiêu chí NTM; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tích tụ ruộng đất; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc người ra vào Vườn Quốc gia và khu vực biên giới...

Đồng chi Trần Bình Lâm – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện: Xây dựng NTM cần phải trọng tâm, trọng điểm không nên làm tràn lan hiệu quả không cao; cần rà soát đánh giá lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở các địa phương; xem xét lại các mô hình THT, HTX, các mô hình phát triển kinh tế để có định hướng phát triển tập trung, bền vững.

Đồng chí Lê Thanh Nghi – Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy: Cần phải tính toán lại nguồn lực để hỗ trợ các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; cần phải quy hoạch lại vùng phát triển kinh tế tập trung, liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người dân; cần phải tăng cường hỗ trợ các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ và căng cơ hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Trung tá Võ Châu Tuấn – Trưởng Công an huyện: Khi đặt ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cần phải nhận định đánh giá thật cụ thể, sát đúng với tình hình thực tế địa phương để thực hiện một cách có hiệu quả; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở chưa thực sự đồng thuận và phương pháp điều hành còn có nhiều hạn chế; các phòng, nghành chuyên môn của huyện cần thường xuyên tương tác với cơ sở hơn.

Đồng chí Phan Hồng Yến – Phó Chủ tịch UBND huyện: Cần tập trung bám sát cơ sơ để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra giám sát các nội dung kế hoạch mà các địa phương đề ra; các phòng, ngành cần phối hợp nhuần nhuyễn với các địa phương; Cần tập bám sát cơ sở để đôn đốc, kiêm tra, giám sát, đánh giá, phê bình và gắn trách nhiệm cho từng cá nhân và có thái độ rõ ràng, đánh giá kết quả thực hiện bằng sản phẩm cụ thể; tăng cường công tác thu hút, tập hợp hội viên, đoàn viên tuyện truyền vận động họ tham gia các phong trào…

Đồng chí Bùi Khắc Băng – Chủ tịch UBND huyện: Trong triển khai các mô hình phải có lộ trình và UBND huyện sẽ có đánh giá hiệu quả khi đó mới nhân rộng; Các đồng chí UVBTV phụ trách cơ sơ cần phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong thực hiện khung kế hoạch đề ra. UBND huyện đã giao cho các phòng chuyên môn tập trung rà soát các đầu việc và có giải pháp chỉ đạo thực hiện; tập trung huy động các nguồn lực để bổ sung, nâng cao các tiêu chí NTM; đẩy nhanh tiến độ thực hiện tích tụ ruộng đất; tập trung công tác cải cách hành chính, chỉ số cạnh tranh cấp huyện DDC, chuyển đổi số; cần giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở; tập trung chi đạo các địa phương xây dựng phương án diễn tập; các lực lượng chức năng cần thường xuyên phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc người ra vào Vườn Quốc gia và khu vực biên giới...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị cần tập trung quan tâm công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị, các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới hoạt động của MTTQ và đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tập trung ra soát, đánh giá lại các các chỉ tiêu, khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra; các đồng chí Ủy viên BTV cần nhìn nhận lại và gắn trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo, bám sát cơ sở, nắm bắt một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, để có những đề xuất sát đúng nhằm hỗ trợ, chia sẽ với những khó khăn của các địa phương; tập trung huy động mọi nguồn lực và tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên để xây dựng kết cấu, hạ tầng nông thôn.

Về xây dựng NTM cần phải quyết tâm, nổ lực để hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao theo đúng lộ trình. Quan tâm xây dựng, phát triển nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, sản phẩm OCOP; xây dựng Đề án phát triển kinh tế hộ, các mô hình liên kết nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập cho người dân; cần nghiên cứu đưa các loại cây, con có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương vào sản xuất thử nghiệm; tập trung xây dựng, phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.443.461
  Trong năm: 556.512
  Trong tháng: 109.056
  Trong tuần: 30.181
  Trong ngày: 1.233
  Online: 4