Sáng ngày 28/02, Hội nông dân xã Quang Thọ đã tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Về dự có các đồng chí Nguyễn Thái Hoà, Phó Ban Dân vận Huyện uỷ; Lãnh đạo Hội Nông dân huyện; Đại diện Tổ công tác BTV Huyện ủy phụ trách chỉ đạo xã; Đại diện Ngân hàng Agribank chi nhánh Vũ Quang; Lãnh đạo xã Quang Thọ và 71 đại biểu tiêu biểu đại diện cho cán bộ, hội viên nông dân trong toàn xã.

Nhiệm kỳ qua, Hội nông dân xã Quang Thọ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân; cuối năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo còn 4,29%, giảm 1,5% so đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân đầu người 47,69 triệu đồng/người/năm, tăng 9,97 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đến nay xã đã đạt xã nông thôn mới nâng cao, có 7/10 Khu dân cư đạt Khu dân cư NTM kiểu mẫu; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững; việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được quan tâm; công tác phòng chống các tai, tệ nạn xã hội được tăng cường, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, thu nhập và đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao. Trình độ dân trí được nâng lên và dân chủ được mở rộng, quyền làm chủ của nông dân được phát huy. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cũng đã được quan tâm.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội Nông dân xã Quang Thọ

Trong nhiệm kỳ cử 65 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội; kết nạp mới 45 hội viên. Sinh hoạt Chi hội từng bước được đổi mới cả về nội dung và hình thức, lồng ghép nội dung hoạt động Hội với triển khai các cơ chế, chính sách và phản biện những nội dung hội viên quan tâm. Thực hiện 66 cuộc kiểm tra, giám sát; việc thực hiện Điều lệ Hội, công tác Hội và phong trào nông dân; việc quản lý, sử dụng vốn ủy thác, quỹ Hội….

Đồng chí Lê Văn Lục - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Thọ, nhiệm kỳ 2018-2023 phát biểu khai mạc Đại hội

Trung bình mỗi năm có 295 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đồng thời, trong nhiệm kỳ Hội đã phối hợp giúp đỡ 95 lượt hội viên nghèo, cận nghèo vay vốn, vật tư, phân bón, tập huấn KHKT để phát triển sản xuất, chỉnh trang nhà ở góp phần giúp hộ thoát nghèo và từ hộ cận nghèo trở lên khá. Phối hợp vận động, hướng dẫn xây dựng mới 112 mô hình ước tính cho thu nhập đến 100 triệu đồng/năm và trên 300 triệu đồng trở lên.

Đồng chí Trần Thị Thương - Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Quang Thọ, nhiệm kỳ 2018-2023 trình bày báo cáo tổng kết công tác hội Nông dân nhiệm kỳ 2018- 2023; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023- 2028.

Trực tiếp vận động, hướng dẫn thành lập mới 23THT/ 115,2 ha trong đó: 21 THT cam Vietgap, 01 THT cam hữu cơ, 01 THT trồng Mắc ca; 01HTX, theo hướng phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, đặc biệt các mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái, liên kết theo chuỗi giá trị... đến nay các THT, HTX cơ bản đi vào hoạt động có hiệu quả; sản phẩm Cam Hoài Luân; Cam Bảo Phương trồng Cam theo tiêu chuẩn Vietgap đưa lên sàn Thương mại điện tử Postmart.vn

 

Đại biểu Nguyễn Văn Hà - Chi hội 7 tham luận nội dung : Hội Nông dân phối hợp với các trung tâm thực hiện các chương trình, dự án để mở nhiều lớp tập huấn nhằm hỗ trợ kiến thức chăm sóc cây ăn quả có múi và chăn nuôi theo hướng hữu cơ để phát triển nền nông nghiệp bền vững. 

Đại biểu Trần Thanh Hải - Chi hội Kim Thọ tham luận đề xuất nội dung: Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế của các mô hình, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Hỗ trợ, tạo điều kiện để hội viên được vay vốn ưu đãi. Tiếp tục xây dựng các Nghị quyết sát đúng, có chính sách phù hợp đặc thù của địa phương nhằm phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông dân làm ra.

Đại biểu Phan Thị Ánh Tuyết - Chi hội Tùng Quang tham luận, kiến nghị đề xuất nội dung: Hội Nông dân tiếp tục phối hợp với ngân hàng, công ty phân bón trả chậm, cung ứng các nguồn vốn vay và phân bón trả chậm cho bà con để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời đề nghị cấp trên quan tâm, hỗ trợ tăng thêm chế độ phụ cấp cho các chi hội trưởng. ..

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội nông dân xã Quang Thọ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo xây dựng Hội vững về tư tưởng, chính trị, mạnh về tổ chức hành động xứng đáng là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Thực hiện đồng bộ các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp hữu cơ,khai thác tốt tiềm năng và phát huy lợi thế cạnh tranh, nâng cao giá trị hàng hóa và phát triển bền vững; liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa nông nghiệp tiếp tục tăng nhanh, sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp ngày càng phát triển; tiếp tục giữ và nâng cấp các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đưa xã Quang Thọ đạt tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu. Tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên nông dân; tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động của hội; phối hợp đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng cùng với Đảng bộ và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo...

Đồng chí Phạm Quốc Bảo - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện : Nhiệm kỳ mới 2023-2028, cán bộ, hội viên nông dân xã Quang Thọ cần tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; Tuyên truyền chủ trương chính sách đến từ hội viên. Xây dựng công tác hội, tập hợp hội viên tham gia phong trào hội, giới thiệu hội viên đào tạo kết nạp đảng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, các dịch vụ xây dựng mô hình kinh tế cho các hội viên. Nghiên cứu bổ sung chỉ tiêu các bước đột phá, chương trình cụ thể; đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi hội,...

Đồng chí Hà Văn Yên - HUV, Bí thư Đảng ủy xã Quang Thọ : Cán bộ hội viên Nông dân trong toàn xã nêu cao vai trò của Nông dân là lực lượng trung tâm và nòng cốt; tổ chức thực hiện cần có kế hoạch cụ thể, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; đồng thời đề nghị các đại biểu sáng suốt lựa chọn và bầu chọn Ban chấp hành Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Hội nông dân xã Quang Thọ, nhiệm kỳ 2023-2028

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đổi mới, đoàn kết, dân chủ, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng chí Lê Văn Lục tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Thọ lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Nguyễn Thái Hoà, Phó Ban Dân vận Huyện uỷ; Lãnh đạo Hội Nông dân huyện; Đại diện Tổ công tác BTV Huyện ủy phụ trách chỉ đạo xã; Lãnh đạo xã Quang Thọ tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội nông dân xã nhiệm kỳ mới...

...và tặng hoa chia tay các đồng chí không tái cử Ban chấp hành Hội Nông dân xã Quang Thọ nhiệm kỳ mới 2023 - 2028.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.284.594
  Trong năm: 283.033
  Trong tháng: 118.817
  Trong tuần: 21.564
  Trong ngày: 100
  Online: 124