Chiều ngày 01/3, Thường trực Huyện ủy Vũ Quang có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Đức Giang để nghe và cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong thời gian tới.

Các đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thiều Quang – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Khắc Bằng – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy và đại diện các phòng ngành cấp huyện; thành viên tổ công tác của BTV Huyện ủy phụ trách chỉ đạo xã.

Năm 2022 thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của cấp trên, sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã Đức Giang tiếp tục ổn định và phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội được triển khai thực hiện hiệu quả; chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Minh Vinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Giang: báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023; nêu lên một số khó khăn, vương mắc và mong muốn huyện, các phòng, ngành chuyên môn của huyện hỗ trợ, giúp đỡ xã trong thời gian tới.

Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội mà Ban Chấp hành Đảng bộ xã đề ra tromg năm có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt trên 105 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 48 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,18%; 7/7 thôn giữ vững thôn văn hóa; 3/3 trường học và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Đến nay xã cơ bản đạt 12/20 tiêu chí NTM nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Doãn Thân – Chi bộ thôn 3 Bồng Giang: Cần phải làm tốt công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng để các đảng viên nắm rõ các nội dung đề ra. Các đồng chí trong BCH Đảng bộ cần phát huy vai trò của một Đảng ủy viên để tham mưu ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; đề nghị huyện, xã có giải pháp xử lý rác thải nông thôn…

Đồng chí Lê Trọng Tương – Trưởng thôn 2 Bồng Giang: Đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ xây dựng thêm một số tuyến đường để thuận tiện trong việc phòng cháy, chữa cháy rừng và thuận tiện cho người dân đi lại sản xuất phát triển kinh tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được xã Đức Giang đã nêu lên những tồn tại, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023.

Đồng chí Bùi Duy Hảo – Bí thư Đoàn xã kiêm Bí chi bộ thôn Hợp Phát: Đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để nâng cấp sửa chữa, xây dựng một số tuyến đường giao thông đã xuống cấp và kè bờ sông Ngàn sâu qua địa bàn thôn.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thảo – Hiệu trưởng Trường tiểu học Đức Giang: Để xây dựng trường đạt chuẩn mức độ 2 theo quy định. Đề nghị huyện quan tâm giúp đỡ xây dựng sân có nhân tạo sân trường và cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu dạy và học…

Đồng thời xã Đức Giang cũng đã kiến nghị, đề xuất với huyện một số vấn đề như: huyện cần có ý kiến với Công ty cao su sớm hoàn tất hồ sơ, bàn giao 186 ha đất rừng để xã để chia cho người dân sản xuất nâng cao thu nhập; Hiện nay, xã có gần 20 ha đất trước đây không giao cho hộ dân đề nghị huyện có chủ trương cho người dân thuê lâu dài để sản xuất; huyện cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang thi công trên địa bàn; Đề nghị huyện có ý kiến với tỉnh sớm phân bổ nguồn vốn NTM để các xã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; huyện xem xét hỗ trợ kinh phí nâng cấp các hạng mục tại trường THCS Ân Giang….

Đồng chí Võ Đình Thông – Phó trưởng Phòng KTHT huyện: xã cần rà soát lại các tuyến đường giao thông trên địa bàn, xây dựng kế hoạch lộ trình để mở rộng theo quy định và cắm các biển báo, làm gờ giảm tốc…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Phòng TN&MT huyện: Để nghị xã tiếp tục rà soát và làm các thủ tục cấp GCNQSD đất cho các hộ dân theo Nghị quyết 54 HĐND tỉnh; tổ chức rà soát số diện tích 20ha đất nông nghiệp để cho thuê theo quy định; tuyên truyền nhân dân thực hiện thu gom, xử lý rác thải thuốc BVTV và rác thải sinh hoạt theo quy định.

Tại buổi làm việc các phòng, ngành liên quan đã phân tích, chỉ rõ các nội dung, phần việc mà xã Đức Giang cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: xã cần phải thay đổi phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng kế hoạch thực hiện cần phải bám vào chỉ tiêu mà đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra; Cần phát huy tốt các lợi thế, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn liên kết chuổi nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập cho người dân …

Đồng chí Nguyễn Thị Lương – Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện: Đề nghị xã tập trung thực hiện đạt chuẩn xã NTM nâng cao, nhất là các tiêu chí chưa đạt như Quy hoạch, Giao Thông, TCSX và PT KTNT, Thu nhập, Y tế, Thông tin truyền thông, Môi trường, Chất lượng môi trường sống. Đồng thời chỉ đạo các thôn rà soát, xây dựng Khung kế hoạch để củng cố, nâng cấp tiêu chí để giữ vững KDCKM và đạt chuẩn thêm thôn Hợp Phát.

Đồng chí Phan Quốc Long – Trưởng Phòng nội vụ huyện: Đề nghi xã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để giải quyết các thủ tục hành chính…

Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng: xã cần phát huy tiềm năng lợi thế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất; đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế liên kết, đặc biệt là phát triển mô hình nuôi ong. Những kiến kiến nghị, đề xuất của xã đề nghị các phòng chuyên môn rà sát xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện để đề xuất Thường trực, BTV huyện xem xét giải quyết; tập trung kểm tra, xử lý các vấn đề còn tồn động.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Bí thư Huyện ủy đề nghị xã Đức Giang cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Tập trung rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu mà đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra đến thời điểm này đã thực hiện được bao nhiêu chi tiêu. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới xã cần phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong BTV, BCH, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng, hàng quý...

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu kết luận buổi làm việc.

Quan tâm công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt Chi bộ, phát triển đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị, các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của mặt trận, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Đẩy mạnh phát triển sản xuất và đa dạng các loại cây, con; xây dựng các mô hình thế mạnh của xã, nhất là cần duy trì và phát triển cây cam vì đây là cây xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho người dân Vũ Quang nói chung và xã Đức Giang nói riêng; nhân rọng các mô hình chăn nuôi có hiệu quả, đưa các loại giống mới phù hợp với đặc điểm tình của địa để phát triển; đa dạng hóa các sản phẩm mật ong, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập cho người dân; Tập trung ra soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Bí thư Huyện ủy đề nghị: Các phòng, ngành chuyên môn của huyện nghiên cứu, rà soát các nội dung kiến nghị, đề xuất của xã tham mưu cho thường trực, BTV huyện xem xét và có phương án, giải pháp tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc cho xã Đức Giang trong thời gian tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.443.497
  Trong năm: 556.512
  Trong tháng: 109.056
  Trong tuần: 30.181
  Trong ngày: 1.272
  Online: 46