Chiều ngày 27/2, xã Hương Minh tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng hệ thống chính trị vững mạnh; ký kết giao ước thi đua năm 2023 và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật dất đai (sửa đổi).

Dự hội nghị có đại diện Ủy ban MTTQ huyện và một số phòng, ngành cấp huyện.

Với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023” xã Hương Minh đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thi đua cụ thể như: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đoàn Ngọc Lương – Chủ tịch UBND xã phát động phong trào thi đua năm 2023.

Các ngành, các khối thi đua căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp triển khai thực hiện. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo để tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội và các tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí Phan Thị Như Trang – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã hưởng ứng phong trào thi đua do xã phát động.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua như: “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”; “Phong trào chuyển đổi số”;  “Lao động sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”…. Phấn đấu sản lượng lương thực có hạt trên 1.800 tấn; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 56 triệu đồng/người/năm; xây dựng 01 cụm dân cư sinh thái; có thêm ít nhất 01 sản phẩm đạt OCOP 3 sao.v.v.

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc – Bí thư chi bộ thôn Hợp Thắng: Thôn sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng giai đoan cụ thể để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do xã phát động. Xã cũng cần phải đánh giá, rà soát lại các tiêu chi xây dựng NTM để có kế hoạch lộ trình thực hiện và giao trách nhiệm cụ thể cho từng thôn để thực hiện một cách bài bản, bền vững và thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện….

Đồng chí Phan Văn Tạo - Thôn Hợp Trùa: Luật sửa đổi cần phải rút ngắn thời gian cấp quyền sủ dụng đất sản xuất; cần làm rõ diện tích đất cấp chồng chồng lấn của Công ty Cao su để cấp lại cho dân sản xuất, phát triển kinh tế.

Xây dựng hệ thống chính trị, các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh tổng hợp của mặt trận, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Làm tốt công tác cải cách hành chính; thực hiện hiệu quả quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền cán bộ, Nhân dân “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Đồng chí Phạm Trọng Hiền – Phó Chủ tịch UBND xã: Trong Luật đất đại cần phải quy định rõ các loại hồ sơ, thủ tục liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân khi làm các thủ tục; làm rõ thêm trong việc hòa giải việc tranh chấp đất đại tại cơ sở…

Đồng chí Nguyễn Trọng Sơn - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy: Cần phải rút ngắn hời gian cấp đất sản xuất nông nghiệp; quy hoạch và quản lý quy hoạch cần phải đồng bộ, đặc biệt những vùng đất quy hoạch phải có thời gian sử dụng cụ thể nếu không thực hiện dự án cần phải thu hồi để sử dụng vào mục đích khác….

Về góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các đại biểu đã nhất trí về chủ trương và cho rằng việc sửa đổi là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Các đại biểu đã tham gia ý kiến vào một số vấn đề như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất cho hộ gia đình sử dụng đất...

Đồng chí Nguyễn Thanh Truyền – Bí thư Đảng ủy xã phát biểu giao nhiệm vụ cho các ngành, hội đoàn thể và các thôn xóm thực hiện các phong trào thi đua.

Tại Hội các khối đã ký kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển  phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng hệ thống chính trị năm 2023.

Các khối ký kết giao ước thực hiện nhiệm vụ năm 2023.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.443.514
  Trong năm: 556.512
  Trong tháng: 109.056
  Trong tuần: 30.181
  Trong ngày: 1.291
  Online: 66