Chiều ngày 23/2 UBND huyện Vũ Quang tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2023 tới các cơ quan, phòng ban cấp huyện và các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn. Dự hội nghị có Đ/c Phan Hồng Yến, Phó chủ tịch UBND huyện.

 

Đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2022 theo thẩm định xác định chỉ số CCHC của tỉnh, huyện Vũ Quang đạt 89.30/100 điểm, xếp thứ 12/13 huyện, thi xã, thành phố. Các tiêu chí bị trừ điểm như: không có sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh; Có CBCC bị kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật; Số lượng lãnh đạo tại 1 đơn vị chưa đảm bảo đúng quy định; không có từ 5-10 dự án nào được chấp thuận đầu tư với số vốn từ 100 - 200 tỷ và tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp, Hợp tác xã vào thu ngân sách của huyện.

Đ/c Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện và Đ/c Phan Quốc Long, Trưởng phòng Nội vụ chủ trì hội nghị.

Nguyên nhân dẫn đến điểm  và xếp hạng thấp thấp là do việc xây dựng kế hoạch và các chỉ tiêu hàng năm còn chưa sát với tình hình thực tế, điều kiện của đơn vị, địa phương. Nhận thức và sự quan tâm của một số cấp uỷ, chính quyền các cấp và một bộ phận cán bộ, công chức về CCHC chưa thật sự đầy đủ, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác CCHC còn hạn chế về trình độ, năng lực để thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công chức cấp xã.

Đ/c Phan Quốc Long, Trưởng phòng Nội vụ báo cáo kết quả và triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2023

Tại hội nghị các phòng Tư pháp, Phòng TC-KH, Phòng Văn hóa, Văn phòng UBND cũng đã báo cáo kết quả cải cách hành chính, triển khai các nhiệm vụ giải pháp trong năm 2023. Nhất là đã được nghe ý kiến của các địa phương, đơn vị nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị con người không đảm bảo, việc người dân tiếp cận công nghệ số còn gặp nhiều khó khăn...

Đ/c Trần Hữu Long, Chánh văn phòng HĐND -UBND huyện triển khai một số nhiệm vụ liên quan tới các phòng, ban, dịa phương về CCHC.

Phát biểu kết luận Hội nghị Đ/c Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, của các phòng, ban, địa phương, nhất là những tồn tại này đều bắt nguồn từ năng lực, trách nhiệm của cán bộ. 

Đ/c Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Để thực hiện tốt CCHC đảm bảo theo yêu cầu, Đ/c Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện  nhấn mạnh: Cải cách hành chính nhà nước trong 05 năm tới của huyện tập trung vào 03 nội dung chính: Cải cách thủ tục hành chính;  Cải cách chế độ công vụ; Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, do đó yêu cầu các đơn vị, địa phương cần triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về Cải cách hành chính tại kế hoạch số 02 ngày 12/01/2023 của UBND huyện; Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thực sự nêu gương trong lãnh đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ, mẫu mực, nói đi đôi với làm; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức cống hiến, phát huy năng lực, sở trường, thể hiện rõ quan điểm chính kiến trong tham mưu.

Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại CBCCVC và chịu trách nhiệm nếu cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường và thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CCHC tại đơn vị, địa phương để kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong công tác CCHC theo thẩm quyền;  Rà soát, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

Đ/c Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ đạo cần tiếp tục cải tiến lề lối tác phong làm việc, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp; Cán bộ, công chức, viên chức cần nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ hành chính, văn hoá công vụ, nhất là việc thực hiện các thủ tục hành chính; nếu quá hạn phải xin lỗi theo quy định. Xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng vị trí công tác để sách nhiễu, gây khó cho người dân, doanh nghiệp. Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác CCHC ở các đơn vị, địa phương trên các lĩnh vực.

Một số kiến nghị đề xuất của các địa phương Đ/c Bùi Khắc Bằng giao cho các phòng ngành tham mưu, triển khai thực hiện. MTTQ và các đoàn thể chính trị cần tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, giám sát, phản biện nhằm tạo sự ủng hộ và tham gia của cá nhân, tổ chức đối với công tác CCHC.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.284.932
  Trong năm: 283.033
  Trong tháng: 118.817
  Trong tuần: 21.564
  Trong ngày: 511
  Online: 29