Sáng ngày 9/2 Hội Khuyến học huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng năm 2023. Đến dự và chỉ đạo có Đ/c Phan Hồng Yến, Phó chủ tịch UBND huyện.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng năm 2023

Toàn huyện  Vũ Quang hiện có 7.575 hội viên khuyến học sinh hoạt tại 10 hội cơ sở và 79 chi hội thôn xóm, tổ dân phố, 31 Chi hội trường học. Huyện có 10 Trung tâm học tập cộng đồng.

Đ/c Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Hội khuyến học huyện báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua

Năm 2022, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cấp Hội khuyến học trong huyện đã tập trung cũng cố tổ chức, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, các địa phương cũng đã trao hàng trăm suất quà và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

 Phát biểu tại hội nghị bên cạnh ghi nhận, biểu dương vai trò của Hội khuyến học Vũ Quang trong thời gian qua, Đ/c Phan Hồng Yến, Phó chủ tịch UBND huyện đã thẳn thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế như: Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền của Hội từ huyện đến cơ sở còn lúng túng, chưa chủ động. Việc phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể liên quan, nhất là Phòng giáo dục chưa nhuần nhuyễn, các Trung tâm học tập cộng đồng chưa phát huy tốt chức năng, chưa xây dựng được kế hoạch hoạt động cụ thêt; nhất là về mặt nhận thức của cán bộ phụ trách còn hạn chế, chưa phát huy hết trách nhiệm của mình, chưa phát huy được vai trò tập thể, chưa thành lập được Quỹ khuyến học để kêu gọi nguồn, dòng họ khuyến học ở cơ sở chủ yếu là tự phát.

Đ/c Phan Hồng Yến, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Trên cơ sở những tồn tại hạn chế, Đ/c Phan Hồng Yến, Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu Hội khuyến học huyện tập trung sớm xây dựng và thành lập Quỹ khuyến học, tham mưu tốt công tác xã hóa, huy động gây quỹ; tập trung quán triệt các văn bản của cấp trên đến cán bộ phụ trách, nhất là xây dựng được các hướng dẫn hoạt động cho cơ sở, phối hợp tốt với các ngành liên quan, nhất là Phòng giáo dục huyện. Các cuộc làm việc phải đăng ký  thời gian, nội dung với văn phòng UBND huyện, hằng tháng phải có báo cáo hoạt động và nhiệm vụ triển khai. Đẩy mạnh các phong trào để chào mừng  kỷ niệm 27 năm ngày thành lập Hội khuyến học (2/10/1996 -2/10/2023)

Đối với Phòng giáo dục huyện cần làm tốt công tác phối hợp với Hội khuyến học huyện; định kỳ  cần tổ chức xếp loại đánh giá và báo cáo hoạt động liên quan; tham mưu tốt với các địa phương cách thức vận hành, hoạt động, nguồn nhân lực Trung tâm học tập cộng đồng và phân công nhiệm vụ cán bộ phụ trách các Trung tâm. Làm tốt công tác tham mưu về ngân sách hoạt động và phối hợp tốt với các ngành liên quan, đồng thời rà soát, xây dựng, đăng ký gia đình, dòng họ khuyến học.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.284.359
  Trong năm: 281.362
  Trong tháng: 121.877
  Trong tuần: 19.255
  Trong ngày: 5.070
  Online: 115