Ngày 21/12/2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vũ Quang tổ chức Kỳ họp thứ 18 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

    1. Xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ và đồng chí Nguyễn Xuân Thê, HUV Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhận thấy: bên cạnh ưu điểm, tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Đức Lĩnh và đồng chí Nguyễn Xuân Thê có những hạn chế, khuyết điểm: việc cụ thể hóa văn bản của cấp trên để chỉ đạo xây dựng NTM có lúc chưa kịp thời, phong trào ở các thôn chưa đồng đều; việc chỉ đạo kiểm tra, giám sát quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng nông thôn mới ở một số thôn còn hạn chế.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy yêu cầu tập thể Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra.

2. Xem xét, xác minh kê khai tài sản, thu nhập đối với 09 cá nhân tại 05 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đảng bộ huyện, Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ nhận thấy:

Những đồng chí được xác minh đã nghiêm túc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; thông tin kê khai được xác minh cơ bản đầy đủ, rõ ràng, theo quy định. Bên cạnh ưu điểm vẫn còn hạn chế, sai sót trong việc kê khai tài sản của các đối tượng kê khai, nguyên nhân do chưa nắm, hiểu rõ về kê khai tài sản.

 Thông qua xác minh, Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ yêu cầu đối với đối tượng được xác minh, cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của cấp trên, thực hiện nghiêm túc việc kê khai theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP. Đối với các cơ quan, tổ chức liên quan, hàng năm có trách nhiệm triển khai kê khai tài sản, thu nhập hằng năm cho các đối tượng thuộc diện phải kê khai theo đúng quy định. Phối hợp các cơ quan có thẩm quyền trong việc tổ chức kê khai cũng như xác minh tài sản, thu nhập đối với các đối tượng thuộc diện phải kê khai; công khai kết luận xác minh tài sản đối với các đối tượng theo quy định tại Điều 39 của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018.

3. Xem xét, thông qua dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ. Triển khai công tác kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập các đối tượng theo quy định tại Khoản 8, Điều 3, Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã quyết định một số nội dung quan trọng khác.

                                                                       

                                                                                                                    Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Vũ Quang


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.284.473
  Trong năm: 281.362
  Trong tháng: 121.877
  Trong tuần: 19.255
  Trong ngày: 5.201
  Online: 8