Sáng ngày 29/ 12, HĐND xã Đức Bồng tổ chức kỳ họp thứ 5 khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện, các ban HĐND huyện và thành viên tổ công tác huyện.

Đại biểu tham gia kỳ họp.

Năm 2022 được sự quan tâm chỉ đạo của huyện, sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2022  của xã Đức Bồng cơ bản ổn định và phát triển; an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững, tổng giá trị sản xuất đạt 129 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,28 triệu đồng /người /năm.

Đ/c Trần Lê, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND huyện và Đ/c Nguyễn Quốc Nhật, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Tổng sản lượng lương thực có hạt 811 tấn, đạt 87,49% so với kế hoạch. Diện tích rau các loại 25ha sản lượng 150 tấn, cây ăn quả 388 ha, thành lập 3 tổ hợp tác sản xuất cam theo hướng hữu cơ, 1 tổ hợp tác trồng mắc ca với 6 hộ tham gia. Tổng đàn trâu bò 1140, đàn lợn 1607, đàn gia cầm 62.000 con. Công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn được quan tâm. Tổng thu ngân sách trên 7,5 tỷ đồng, đạt 126% KH, trong đó thu trên địa bàn 3,7 tỷ đồng, đạt 83.7% KH.

Đồng chí Nguyễn Hữu Điền, Phó Chủ tịch UBND xã: Thông qua báo cáo Tình hình phát triển KT - XH, QP - AN năm 2022; Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển năm 2023

Trong năm xã đã ra quân phát sẻ được 22,5km đường giao thông,  đổ 360 mốc giao thông, lắp đặt 29 biển báo giao thông, xây dựng, nạo vét hàng chục km đường giao thông, kênh mương thủy lợi nội đồng.

Lĩnh vực tài nguyên, môi trường, Giáo dục, Văn hóa, thông tin, thể dục - thể thao, Y tế - Dân số - KHHGĐ, Lao động thương binh và xã hội được quan tâm nâng cao chất lượng. Công tác ANTT; Quân sự địa phương; Tư pháp; Văn phòng, nội vụ được đảm bảo.

Đ/c Nguyễn Quốc Nhật, Phó chủ tịch HĐND xã báo cáo hoạt động của HĐND xã năm 2022

Về xây dựng nông thôn mới đã tập trung triển khai thực hiện căn cơ, quyết liệt. Qua đánh giá sơ bộ xã Đức Bồng cơ bản đạt 12/20 tiêu chí gồm. 8 tiêu chí chưa đạt gồm: (Quy hoạch, Giao thông, Lao động, Y tế, Thông tin truyền thông, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Môi trường, Chất lượng môi trường sống)

Đồng chí Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã báo tổng hợp ý kiến cử tri gửi lên kỳ họp.

Tại kỳ họp bên cạnh chất vấn, trả lời chất vấn kỳ họp cũng đã đề ra các chỉ tiêu cho năm 2023 đó là: Tổng giá trị sản xuất phấn đấu đạt 137 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 51,10 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách 6 gàn 7 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt phấn đấu đạt 992 tấn. Thành lập 1-2 tổ hợp tác sản xuất Cam theo tiêu chuẩn VietGap, sản xuất cam theo hướng hữu cơ. Phấn đấu giữ vững danh hiệu các làng văn hóa đã được 8/8 thôn và trên 99 % gia đình văn hóa, gia đình thể thao phấn đấu đạt trên 30 %. Tỷ lệ hộ giảm nghèo cuối năm 2023 từ 5,06% xuống 4%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm 2023 đạt 95%. Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng 3 đến 5 nhà vườn sinh thái, 1 đến 2 cụm dân cư sinh thái, xây dựng các tua tuyến liên kết giữa các thôn đảm bảo các tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp; xây dựng 8 điểm nhấn tại các thôn để tạo điểm dừng chân, xây dựng 1 ngôi nhà trí tuệ.

Đ/c Nguyễn Ngọc Hoán, Chủ tịch UBND xã tiếp thu, giải trình ý kiến của cử tri và đại biểu tại kỳ họp.

 Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện bên cạnh ghi nhận một số kết quả mà xã Đức Bồng đã đạt được cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, đồng thời chỉ đạo kỳ họp cần soát xét lại một số chỉ tiêu nhiệm vụ để đưa vào nghị quyết một cách phù hợp, sát với tình hình thực tế địa phương, trong đó cần phải bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Trong lãnh đạo chỉ đạo cần quyết liệt hơn, bám sát vào khung kế hoạch đề ra, phân công cụ thể cho cán bộ, có kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Bên cạnh tập trung xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao cần gắn với phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất chăn nuôi, phát huy thế mạnh về phát triển thương mại dịch vụ, nhiệm vụ trước mắt là làm tốt công tác chăm sóc tết cho người nghèo, gia đình chính sách, đảm bảo an ninh trật tự và chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ xuân.

Đồng chí Trần Lê, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Đức Bồng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện Vũ Quang và bế mạc kỳ họp.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.284.259
  Trong năm: 281.362
  Trong tháng: 121.877
  Trong tuần: 19.255
  Trong ngày: 4.947
  Online: 103