Chiều ngày 19/11, Ban thường vụ Huyện ủy Vũ Quang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 07 –NQ/HU, ngày 16/10/2017 của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đến dự có Đ/c Nguyễn Văn Hổ, Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và các thành viên đoàn. Ở huyện có các Đ/c Nguyễn Thị Việt Hà, TUV – Bí thư Huyện ủy;  Bùi Khắc Bằng;  Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện. 

Đảng bộ huyện Vũ Quang có 2.907 đảng viên, sinh hoạt ở 10 Đảng bộ xã, thị trấn, 17 Đảng bộ, chi bộ khối cơ quan trực thuôc.  Sau khi ban hành NQ 07, BTV Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, phổ biến quán triệt nghiêm túc tới 178 cán bộ cốt cán và hơn 2.350 đảng viên, ban hành 154 văn bản liên quan nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Các Đ/c Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Ngọc Tạo, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hằng năm BTV Huyện ủy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát. Trong 5 năm qua cấp ủy huyện và cơ sở đã tổ chức kiểm tra đối với 184 tổ chức đảng, 122 đảng viên; giám sát được 147 tổ chức đảng, 226 đảng viên. Sau kiểm tra, giám sát, Huyện ủy tiến hành thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng với hình thức khiển trách, yêu cầu 3 tổ chức đảng kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khiển trách 06 đảng viên, cảnh cáo 03. Cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật đối với 141 đảng viên, trong đó khiển trách 127 đảng viên, cảnh cáo 14 đảng viên. UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 27 đảng viên, trong đó có 8 cảnh cáo, 18 khiển trách, khai trừ 1 đảng viên.

Đ/c Phạm Ngọc Tạo, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy thông qua báo cáo  sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 07 –NQ/HU, ngày 16/10/2017 của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Gắn với công tác kiểm tra  Huyện ủy, UBKT các cấp đã quan tâm đến giải quyết tố cáo đối với đảng viên và tổ chức Đảng,  Trong 5 năm qua đã tiếp nhận 39 đơn tố cáo và xử lý đạt 100%.

Qua kiểm tra, giám sát, quyết tố cáo đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên, hoạt động kiểm tra, giám sát đi vào nề nếp góp phần quan trọng vào việc giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của đảng, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Đ/c Phạm Thị Thanh Loan, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Thọ Điền: Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu ở một số nơi về công tác kiểm tra giám sát chưa cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được tại hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế như: Việc học tập, quán triệt NQ 07 -NQ/HU có nơi chưa kịp thời, nội dung nghiên cứu chưa sâu, chưa kỹ. Việc kiểm tra giám sát chưa có trọng tâm, trọng điểm. Việc lãnh đạo chỉ đạo, tham mưu của cấp dưới chưa thường xuyên, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo yêu cầu. Việc xem xét, xử lý kỷ luật ở một số đơn vị chưa đảm bảo quy trình, không đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính, đoàn thể. Nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên có lúc còn xem nhẹ. Một số cán bộ làm công tác kiểm tra năng lực chuyên môn còn hạn chế…

Đ/c Nguyễn Xuân Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Lĩnh: Công tác kiểm tra giám sát đã góp phần nâng cao chất lượng cán bộ đảng viên, 

Cũng tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những kết quả đạt được tại đảng bộ, đồng thời chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát.

Đ/c Nguyễn Võ Thịnh, Phó bí thư Đảng ủy xã Quang Thọ. Trong kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh.

Đ/c Phạm Thị Hồng Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy  thị trấn Vũ Quang: Cần tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong thực hiện kiểm tra giám sát.

Phát biểu tại hội nghị Đ/c Nguyễn Văn Hổ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát, khi hành kỷ luật đảng của Huyện ủy, UBKT các cấp trong thời gian qua ở huyện Vũ Quang. Đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đề nghị  Huyện ủy, cấp ủy, UBKT các cấp làm tốt công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, NQ, quy định của cấp trên về công tác kiểm tra giám sát. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu về công tác kiểm tra giám sát. Tăng cường công tác tập huấn hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm tra giám sát.

Đ/c Nguyễn Văn Hổ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Đ/c Nguyễn Văn Hổ cũng yêu cầu cần bám sát chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát của cấp trên để  xây dựng chương trình  giám  sát của đơn vị mình sát thực tế. Với phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải trọng tâm, nhất là chú trọng kiểm tra giam sát tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, không được  nể nang,  né tránh. Nâng cao chất lượng tham mưu cũng như chất lượng kiểm tra giám sát. UBKT các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng.  Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ cũng như công tác kiểm tra giám sát.

Đ/c Nguyễn Thị Việt Hà, TUV – Bi thứ Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị Đ/c Nguyễn Thị Việt Hà, TUV – Bí thứ Huyện ủy thay mặt BTV Huyện ủy yêu cầu cấp ủy UBKT các cấp cần tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy. Đồng thời yêu cầu cần tiêp tục làm tốt công tác quán triệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả NQ 07 -NQ/HU và các văn bản liên quan. Tổ chức tập huấn nâng cao phương pháp kỹ năng làm công tác kiểm tra giám sát. Rà soát bổ sung, khắc phục những tồn tại hạn chế, thiếu sót. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiêp với nhân dân. Thực hiện tốt công tác tham mưu, thực hiện kiểm tra giám sát. Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền, MTTQ, các đoàn thể.  

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.472.582
  Trong năm: 690.080
  Trong tháng: 97.154
  Trong tuần: 17.771
  Trong ngày: 604
  Online: 77