Sáng ngày 28/11 huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây dựng NTM, đô thị văn minh, Chương trình mỗi xã một sản phẩm 10 tháng đầu năm. Nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2022.

Các Đ/c Nguyễn Thị Việt Hà, TUV – Bí thư Huyện ủy; Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có Đ/c Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện. 

 Với quyết tâm chính trị cao, ngay từ đầu năm 2022 huyện Vũ Quang đã tổ chức phát động phong trào, ký kết giao ước thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2022; Triển khai cuộc thi xây dựng cơ quan công sở sinh thái, văn minh. Ban hành các Nghị quyết về cơ chế chính sách xây dựng NTM, đô thị văn minh, phát triển kinh tế, thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt … Phân công thành viên Tổ công tác, các , phòng, ban, đoàn thể bám nắm để chỉ đạo cơ sở, hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó các xã, thị trấn đã kiện toàn BCĐ, phân công nhiệm vụ; soát xét, xây dựng khung kế hoạch và chỉ đạo, triển khai thực hiện theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả xây dựng NTM, đô thị văn minh, Chương trình mỗi xã một sản phẩm 10 tháng đầu năm. Nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2022.

Kết quả về xây dựng huyện NTM nâng cao. Các tiêu chí Quy hoạch, Thủy lợi – PCTT, Điện; Giao thông, Kinh tế, ANTT - Hành chính công đạt trên từ 85 đến 95%; các tiêu chí Môi trường sống; Y tế - Văn hóa - Giáo dục, Môi trường đạt từ 65 đến 70%.

Điểm nổi bật là đã cắm 521 cột mốc quản lý quy hoạch trên 6 tuyến đường huyện, lắp đặt biển quy hoạch tại 7 điểm trung tâm huyện, xã.  Làm mới 10km đường bê tông, trồng mới và thay thế 630 cây xanh bóng mát; mở rộng 7 km lề đường; duy tu, bảo dưỡng 6 tuyến đường huyện dài 50km và 161 tuyến đường xã dài 229km; lắp 234 biển báo giao thông trên các trục đường. Hoàn thành công trình Đập Cây Trâm xã Đức Liên, Trạm bơm xã Ân Phú bàn giao và đưa vào sử dụng. Xây dựng mới 4 trạm biến áp tại các xã. Bên cạnh đó huyện cũng đã triển khai thành công nhiều mô hình kinh tế hữu cơ như lúa, cam và nuôi lợn.  Triển khai trồng mới 25ha cây Mắc ca.

Đối với nhóm xã đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu Đức Lĩnh và Ân Phú khối lượng đạt được 10 tháng đầu năm khoảng 80 - 85%KH. Trong đó Xã Đức Lĩnh cơ bản đạt 13/20 tiêu chí nâng cao và ¾ tiêu chí kiểu mẫu.  Xã Ân Phú cơ bản đạt 13/20 tiêu chí nâng cao, 2/4 tiêu chí kiểu mẫu.

Nhóm xã xây dựng NTM nâng cao năm 2022 gồm Thọ Điền, Đức Bồng, kết quả thực hiện trong 10 tháng đầu năm ước đạt khoảng 80% KH. Trong đó Xã Thọ Điền đã đạt và cơ bản đạt chuẩn 12/20 tiêu chí, Xã Đức Bồng cơ bản đạt 11/20 tiêu chí

Đối với các xã còn lại: Đức Giang và Đức Liên ước đạt 65-70%KH cả năm, đến nay cơ bản đạt 11/20 tiêu chí;  Nhóm các xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021, Hương Minh, Quang Thọ và Đức Hương  ước đạt 70-75% khối lượng theo kế hoạch.. Xây dựng đô thị  đến nay, đạt 12/18 tiêu chí đô thị văn minh theo quyết định 18 của UBND tỉnh . Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, TDP văn minh. Năm 2022 đăng ký 5 thôn, 2 TDP đạt chuẩn đến nay tiến độ đạt từ 60-80% khối lượng. Cụm dân cư sinh thái văn hóa, nhà vườn sinh thái: Hiện nay đang triển khai xây dựng 7 Cụm. Dự kiến cuối năm đạt chuẩn 5 Cụm dân cư sinh thái, 1 Tổ dân phố văn minh, 15-20 Nhà vườn sinh thái.

Về chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đã phối hợp đoàn liên ngành tỉnh tổ chức nghiệm thu chính sách đối với các sản phẩm đạt sao OCOP năm 2021; Tổ chức khảo sát và đề xuất tỉnh thẩm định 5 ý tưởng mới; trên cơ sở đó 3 ý tưởng được chấp thuận (Giò bột Hiên Tý – Thị trấn, Bánh gai gia truyền Thanh Thủy – Đức Hương và Nước chấm Thanh Mai – Quang Thọ). Hiện nay, 1 sản phẩm (Nước chấm Thanh Mai – Quang Thọ) đang trong quá trình hoàn thiện xây dựng để tham gia phân hạng đạt sao OCOP vào tháng 12/2022.

Tại hội nghị  cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế như:  Tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chậm so với yêu cầu và so với cùng kỳ năm 2021; có thời điểm chững lại; nhận định có một số chỉ tiêu khó đạt kế hoạch đề ra; hoạt động giữa các địa phương không đồng đều, bên cạnh những địa phương duy trì phong trào thường xuyên, đạt kết quả cao, huy động nguồn lực tốt, ... vẫn còn một số địa phương cầm chứng, khối lượng tăng thêm không đáng kể.  Các địa phương, phòng ban cũng đã nêu lên một số khó khăn và kiến nghị các giải pháp tháo gỡ.

Đ/c Nguyễn Xuân Thê, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh. Xã Đức Lĩnh đã tập trung triển khai đồng bộ xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu, hiện tại xã còn gặp nhiều khó khăn, địa phương đang quyết tâm hoàn thành khối lượng cao nhất có thể, tuy nhiên nhiều tiêu chí liên quan đến nguồn lực mong huyện quan tâm.

Đ/c Nguyễn Đình Minh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Ân Phú. 7 tiêu chí chưa đạt NTM kiểu mẫu là 7 tiêu chí khó vì liên quan đến nguồn lực đầu tư.

Đ/c Trần Lê, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Đức Bồng: Tỉnh chưa ban hành bộ tiêu chí, các sở chưa ban hành hướng dẫn nên xã chưa thể xây dựng hồ sơ đánh giá.

Đ/c Nguyễn Văn Tiến, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng. Các xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao gồm Thọ Điền, Đức Bồng cần khẩn trương triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, nhất là cũng cố xây dựng hồ sơ để trình thẩm định.

Đ/c Nguyễn Tuyết Lan, Trưởng phòng LĐ-TBXH: Đề nghị các xã tập trung thực hiện công tác giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn để đạt các tiêu chí về lao động. Hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí theo hướng dẫn.

Đ/c Trần Bình Lâm, Chủ tịch UBMTTQ huyện Vũ Quang: Trong nhiều yếu tố dẫn đến đến khối lượng các tiêu chí đạt thấp có yếu tố về cán bộ, do đó cần phải đưa vào đánh giá, bình xét chất lượng cuối năm.

Đ/c Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện: Nếu không tập trung cả hệ thống chính trị thì có rất nhiều tiêu chí của huyện và các địa phương sẻ không đạt theo kế hoạch đề ra. Do đó Tổ công tác của huyện cần bám sát địa phương để hướng dẫn, chỉ đạo. Các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện các tiêu chí 

Đ/c Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện: Các phòng, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng NTM còn lại, chuẩn bị tốt hồ sơ cho thẩm định, quan tâm đến báo cáo, số liệu chuẩn bị cho kỳ họp HĐND huyện sắp tới, gắn với tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế, chương trình mỗi xã một sản phẩm, sản phẩm OCop và một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị Đ/c Nguyễn Thị Việt Hà, TUV – Bí thư Huyện ủy biểu dương ghi nhận một số kết quả đạt được 10 tháng đầu năm, đồng thời thẳn thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, bên cạnh nguyên nhân khách quan liên quan đến tỉnh, có nguyên nhân chủ quan từ nội tại ở huyện.

Đ/c Nguyễn Thị Việt Hà, TUV – Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trên tinh thần quyết tâm thực hiện kế hoạch đề ra Bí thư Huyện ủy Vũ Quang đề nghị Tổ công tác bám sát cơ sở để giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ đạo địa phương. Các xã, thị cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt, làm tốt công tác tuyên truyền vận động để nhân dân tham gia hưởng ứng xây dựng nông thôn mới. Gắn với đó cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhân rộng thêm các mô hình điển hình, quan tâm chú trọng sản xuất theo hướng hữu cơ. Quan tâm đến chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm. Bên cạnh đó cần tập trung xây dựng cụm dân cư sinh thái, nhà vườn sinh thái, tua tuyến tham quan, du lịch.

Đối với các phòng ban, ngành cần quan tâm tổ chức, triển khai các phong trào hoạt động cùng với các địa phương thực hiện các nhiệm vụ. Về công tác cán bộ, ở các xã thị có một số cán bộ chưa thực hiện tốt nhiệm vụ, cuối năm cần đánh giá đúng để uốn nắn, thay thế. Cùng với đó cần quan tâm tuyển dụng những cán bộ giỏi, tâm huyết. Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều do đó đề nghị các cơ quan, đơn vị, phòng ban bám sát nhiệm vụ triển khai một cách có hiệu quả các nhiệm vụ còn lại.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.284.725
  Trong năm: 283.033
  Trong tháng: 118.817
  Trong tuần: 21.564
  Trong ngày: 259
  Online: 150