Xác định cải cách hành chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương, thời gian qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vũ Quang đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhất là ứng dụng các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành khai thác, xử lý công việc chuyên môn của ngành.

Hình ảnh Trung tâm thị trấn Vũ Quang

Thực hiện việc giải quyết chế độ chính sách cho các nhóm đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thời gian qua, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong việc ứng dụng các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành khai thác, xử lý công việc chuyên môn và quản lý nhà nước về: Công tác giảm nghèo; việc làm; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; an toàn lao động…

Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của huyện.

Với mục tiêu hướng tới môi trường làm việc năng động, công khai, minh bạch trong việc giải quyết các thủ hành chính. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã bám sát và thực hiện kế hoạch CCHC của huyện theo từng năm, nhằm tăng cường công tác CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch các quy trình, quy định của Nhà nước; bố trí công chức, viên chức thực hiện công tác chuyên môn của ngành đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc, làm khâu đột phá trong công tác CCHC, gắn với kiểm soát TTHC và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước.

Cán bộ, công chức Phòng Lao động ứng dụng CNTT vào xử lý hồ sơ, thủ tục liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. (Ảnh: Quang cảnh làm việc tại phòng Lao động –TB&XH).

Trong 10 tháng đầu năm, Trung tâm Hành chính công huyện đã tiếp nhận giải quyết 940 hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến, trong đó ngành Lao động chiếm hơn 65% các TTHC về chế độ chính sách cho đối tượng. Từ khi đưa phần mềm một cửa điện tử, điện tử liên thông vào sử dụng, việc tiếp nhận, quản lý các thông tin của từng loại hồ sơ được chặt chẽ và khoa học hơn. Nhờ đó, việc đôn đốc nhắc nhở các chuyên viên phụ trách chuyên môn giải quyết hồ sơ, trả kết quả đúng thời gian quy định. Từ đó, góp phần giảm thời gian, chi phí liên quan đến thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Việc chi trả các chế độ được quản lý bằng phần mềm của ngành rất chặt chẽ.

Trong năm, Phòng LĐTB&XH huyện đã tiến hành rà soát 03 thủ tục hành chính (đạt 100% kế hoạch) và kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội; các thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định. Ngành Lao động -  TB&XH niêm yết công khai 56 thủ tục hành chính thuộc 06 lĩnh vực chuyên môn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm hành chính công huyện, đồng thời đăng tải tất cả nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã về lĩnh vực của ngành Lao động - TB&XH lên Cổng thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: https://hccvq.hatinh.gov.vn; niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công của huyện.

Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị chưa nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

Lãnh đạo huyện và Phòng LĐTB&XH thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, công chức Phòng sử dụng thành thạo các phần mềm như: quản lý chi trả người có công; phầm mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo; phần mềm cung cầu lao động; phần mềm quản lý dữ liệu trẻ em… Việc ứng dụng các phần mềm quản lý đối tượng đã làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu cơ sở, góp phần trong công tác chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 theo Đề án 06.

Tổ chức sàn giao dịch việc làm, tư vấn học nghề, du học, xuất khẩu lao động và chính sách bảo hiểm cho người lao động trên địa bàn huyện

Bên cạnh việc đưa vào sử dụng tốt phần mềm một cửa điện tử, các phần mềm chuyên ngành của từng lĩnh vực thì lãnh đạo, chuyên viên phòng đã sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD-Office). Từ đầu năm đến nay, Phòng đã trao đổi hơn 500 văn bản thông qua hệ thống. Việc đưa vào sử dụng các phần mềm đã mang lại hiệu quả tích cực, các thao tác xử lý công việc được tiến hành nhanh chóng, thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí văn phòng phẩm (giấy in, mực in…), cùng với đó 100% văn bản tham mưu thuộc lĩnh vực ngành phụ trách được Phòng sử dụng bằng chữ ký số.

Qua quá trình triển khai thực hiện các nội dung về CCHC, cán bộ, công chức trong cơ quan đã có chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động. 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc các quy định của đơn vị về thái độ, tác phong làm việc trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội.

Khởi công xây dựng nhà ở kiên cố cho Người có công.

Có thể nói, công tác CCHC đã được Phòng LĐTB&XH huyện quán triệt, triển khai thực hiện khá toàn diện, đồng bộ đã tạo bước chuyển biến tích cực, những kết quả đạt được trong thời gian qua khá toàn diện, các thủ tục bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, từng bước chuyển sang nền hành chính phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo Phòng LĐTB&XH kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách cho các đối tượng.

Để thực hiện tốt hơn công tác CCHC thuộc lĩnh vực mình phụ trách, Phòng LĐTB&XH cũng đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể, đồng thời quán triệt tới đội ngũ cán bộ công chức, cần nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ trong tiếp dân, giải quyết các thủ tục cho người dân; thường xuyên cập nhật, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm làm tốt công tác cải cách hành chính, góp phần cùng với huyện nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. /.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.472.541
  Trong năm: 690.080
  Trong tháng: 97.154
  Trong tuần: 17.771
  Trong ngày: 530
  Online: 48