Ngày 9/11, Đoàn giám sát chuyên đề Hội Nông dân Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh dẫn đầu đã tiến hành giám sát chuyên đề “Thực hiện các cơ chế hỗ trợ của Nhà nước về phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn Hà Tĩnh” tại huyện Vũ Quang.

Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện và các phòng, ngành, đơn vị liên quan.

Thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh về khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2019-2022 theo Nghị quyết số 123/2018, Nghị quyết 194/2020, Nghị quyết 44/2021 và Nghị quyết 51/2021 của HĐND tỉnh. Huyện Vũ Quang đã đã ban hành 31 văn bản triển khai thực hiện, đồng thời hàng năm huyện đã giao chỉ tiêu xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu cho các địa phương; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu và hấp thu chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Cùng với đó HĐND huyện đã ban hành Quyết định và thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của cấp trên.

Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Phan Xuân Nam Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế hỗ trợ của Nhà nước về phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện Vũ Quang.

Tính đến cuối năm 2021 toàn huyện đã xây dựng được 1.575 vườn mẫu, tăng 1.084 vườn so với năm 2018; 64 khu dân cư kiểu mẫu, tăng 54 khu so với năm 2018; 9/9 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 5 xã NTM nâng cao. Hiên nay huyện đang tập trung xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Phó chánh Văn phòng NTM huyện Nguyễn Thị Lương Từ cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích của tỉnh đã tác động mạnh mẽ trong xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Đối với phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn năm 2019-2021 đã tổ chức cấp giấy chứng nhận cho 948 ha cam đạt tiêu chuẩn VietGAP và có 13 sản phẩm nông nghiệp được cấp giấy chứng nhận sản phẩm 3 sao OCOP, trong đó có 7 sản phẩm được tham dự các hội chợ nông sản trong tỉnh, trong nước, lên sàn thương mại điện tử và có mặt tại chuỗi siêu thị Vinmart, Co.opmart… Tổng nguồn lực thực hiện giai đoạn 2019 - 2021 trên  41 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao hơn 3 tỷ đồng.

Các thành viên đoàn giám sát kiểm tra các văn bản, hồ sơ liên quan.

Trên cơ sở dự toán ngân sách cấp trên hỗ trợ, UBND huyện đã triển khai phân bổ, cấp kinh phí cho các đối tượng được thụ hưởng, tổ chức kiểm tra, thẩm tra, quyết toán đúng quy định. Từ nguồn lực của các cơ chế, chính sách trong các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã có những tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, các cơ chế chính sách hỗ trợ đã tạo động lực, khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng mô hình mới, mạnh dạn áp dung các tiên bộ KHKT và đầu tư sản xuất, từng bước hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, cũng như thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở các xã, thị trấn.

Đồng chí Võ Anh Đức – Thành viên đoàn giám sát: Qua đi kiểm tra thực tế tại các xã và các hộ dân trên địa bàn huyện cho thấy việc hấp thu chính sách rất tốt nên đã có sự thay đổi vượt bậc, nhất là xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu và phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương. Huyện cần khuyến khích hỗ trợ gián tiếp để có tính bền vững hơn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng – Thành viên đoàn giám sát: Huyện Vũ Quang triển khai thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh kịp thời đúng quy trình, quy định.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đánh giá, trong giai đoạn 2019 - 2021, huyện đã hấp thu khá tốt các chính sách như: khen thưởng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, hỗ trợ khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, mô hình sản xuất cam bù, cam chanh, theo hướng VietGAP, hỗ trợ xây dựng các công trình phụ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tuy nhiên vẫn còn một số chính sách hấp thụ thấp như: kinh phí đầu tư máy móc, vật tư, thiết bị xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cam, bưởi; chính sách hỗ trợ lãi suất; hỗ trợ tập trung tích tụ ruộng đất...

Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Sơn: Tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát.

Thay mặt lãnh đạo huyện Vũ Quang, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát. Thời gian tới, dưới cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của HĐND tỉnh, huyện sẽ tiếp tục ban hành các văn bản liên quan để tạo điều kiện thuận lợi người dân hấp thu được nguồn hỗ trợ để phát triển kinh tế, xây dựng NTM.

Phát biểu tại cuộc giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy – TUV, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà huyện Vũ Quang đạt được trong việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Huyện đã chủ động nắm bắt và hấp thu tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Nhờ đó, tình hình phát triển nông nghiệp trên địa bàn đã có bước phát triển vượt bậc với nhiều mô hình hay, sáng tạo, nhất là trong xây dựng NTM.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Mai Thuỷ phát biểu kết luận.

Để các chính sách hỗ trợ thực sự hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy đề nghị huyện cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo nghị quyết của HĐND tỉnh đến tận các địa phương, người dân, chủ mô hình, hướng dẫn đến tận đội ngũ cán bộ tín dụng về các nội dung hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 51/2021 của HĐND tỉnh. Tranh thủ các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của cấp trên và nguồn xã hội hóa để nâng cấp tiêu chí NTM, đặc biệt là phát triển các mô hình kinh tế nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Đối với các kiến nghị, đề xuất của huyện, đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh trong thời gian tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.987.671
  Trong năm: 415.086
  Trong tháng: 114.673
  Trong tuần: 28.119
  Trong ngày: 3.095
  Online: 91