Sáng ngày 6/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và các đề án triển khai một số Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Thế Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ; Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Ở điểm cầu huyện Vũ Quang có các đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – TUV, Bí thư huyện ủy; Nguyễn Thiều Quang – Phó bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Khắc Bằng – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ; Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn.

Hội nghị đã quán triệt chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh quán triệt các đề án.

Với các mục tiêu cụ thể, chương trình hành động đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung mà nghị quyết đề ra. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Các đại biểu tham dự ở đầu điểm cầu huyện Vũ Quang

Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai đề án Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Đề án đã cụ thể hoá các nội dung để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực này.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Trong đó, đề án đã đánh giá rõ thực trạng công tác cải cách hành chính; quan điểm, mục tiêu và đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 6 nhiệm vụ giải pháp thường xuyên để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền các cấp trong giai đoạn tới; Các đại biểu cũng được nghe quán triệt các nội dung của Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Vũ Quang tập trung tiếp thu các nội dung.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nghị quyết số 21-NQ/TW có nhiều nội dung rất quan trọng nhưng cốt lõi nhất vẫn là nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Các chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng phải phát huy được vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức sinh hoạt chi bộ và nội dung sinh hoạt cần phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận hội nghị.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định, đây là những nội dung rất quan trọng liên quan đến thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Vì vậy, sau hội nghị, đề nghị các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình hành động sát với tình hình thực tiễn và tổ chức quán triệt, phổ biến đến đoàn viên, hội viên.

Trong đó, đối với Nghị quyết 12-NQ/TU, các địa phương, đơn vị phải cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn với xây dựng kế hoạch CCHC hằng năm để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thực chất, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện; chỉ đạo quyết liệt các giải pháp mới, tạo bước đột phá về CCHC trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phấn đấu cải thiện thứ hạng các chỉ số của tỉnh qua từng năm, nâng cao chất lượng phục vụ, đạo đức công vụ, đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Hội nghị được kết nối trực tiếp tới các điểm cầu trong toàn tỉnh.

Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, từ nay đến cuối năm còn nhiều chỉ tiêu, kế hoạch cần phải hoàn thành nên đòi hỏi các ngành, địa phương phải tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Cần rà soát lại các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện có hiệu quả; tập trung cao cho công tác phòng, chống thiên tai, nhất là đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, hồ chứa, đê điều, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; đẩy mạnh công tác giải ngân đầu tư công, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, nhất là dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam; quan tâm chực hiện tốt chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh; chú trọng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; tập trung công tác CCHC, giải quyết đơn thư, khiếu nại; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, xây dựng, an toàn vệ sinh thực phẩm; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; quan tâm công tác an sinh xã hội; tập trung đảm bảo ANTT, an toàn giao thông…

Ngay sau khi Hội nghị ở điểm cầu của tỉnh kết thúc, huyện Vũ Quang cũng đã triển khai một số nội dung trọng tâm để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – TUV, Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: Trung ương đã có kế hoạch, tỉnh đã có chương trình hành động cụ thể. Vì vậy đề nghị: các Ban xây dựng Đảng, các đồng chí trong Ban chấp hành căn cứ vào đó để góp ý đầy đủ; các cơ quan tham mưu căn cứ vào kế hoạch của tỉnh bổ sung và hoàn thiện chương trình của huyện; cấp xã tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện và phải có nội dung riêng của từng xã, thị trấn; trong quá trình xây dựng cần phải căn cứ vào Nghị quyết, các mục tiêu lớn của Đại hội Đảng đã đề ra trong nhiệm kỳ và các Nghị quyết chuyên đề huyện đã ban hành nhưng phải sát đúng với tình hình thực tế của địa phương.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân phát biểu chỉ đạo.

Những Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh như: 11, 12, 18, 19, 20, 21 là rất mói và rất quan trọng đối với huyện nên đề nghị các đơn vị, địa phương cần nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt trong báo cáo, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phải nhắc đến các Nghị quyết này; rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu trong năm, chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện cho kỳ họp HĐND sắp tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.443.445
  Trong năm: 556.512
  Trong tháng: 109.056
  Trong tuần: 30.181
  Trong ngày: 1.216
  Online: 64