UBND huyện Vũ Quang vừa phối hợp với Sở xây dựng tổ chức tập huấn một số văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực quản lý xây dựng cho các phòng, ban cấp huyện liên quan, lãnh đạo UBND, kế toán, giao thông xây dựng các xã, thị trấn và Tổ trưởng tổ dân phố Thị trấn. Dự và chỉ đạo tập huấn có Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện.

Đại biểu tham gia tập huấn.

 Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND: Yêu cầu cán bộ tham gia tập huấn tập trung tiếp thu các nội dung các văn bản quy định của nhà nước về lĩnh vực xây dựng một cách nghiêm túc, từ đó về triển khai thực hiện tốt không để xẩy ra các vi phạm trong lĩnh vực này.

Cán bộ Sở xây dựng truyền đạt các nội dung tại buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được cán bộ Sở Xây dựng phổ biến các văn bản mới trong lĩnh vực xây dựng; công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng.  Như Nghị định số 16/2022 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính; Luật sữa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng số 62/2020 của Quốc hội; Nghị định số 06/2021của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xaây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, tại hội nghị tập huấn, các đại biểu còn trao đổi về nghiệp vụ chuyên môn, thảo luận về những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực tế.

Buổi tập huấn nhằm phổ biến, hướng dẫn về những nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới của ngành xây dựng, từ đó, nâng cao sự hiểu biết, nhận thức về pháp luật của các cán bộ, chuyên viên, áp dụng vào việc quản lý xây dựng, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và công tác phối hợp thực hiện trong việc xử lý vi phạm hành chính về xây dựng trên địa bàn  huyện Vũ Quang đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ theo quy định.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.772.668
  Trong năm: 547.580
  Trong tháng: 117.711
  Trong tuần: 28.515
  Trong ngày: 1.235
  Online: 60