Chiều ngày 15/9, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, tổng hợp, tính toán tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó chủ tịch UBND huyện nhân mạnh: Đây là năm đầu tiên thực hiện quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập theo quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 mới được ban hành theo quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/06/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại buổi tập huấn.

Thu nhập Bình quân đầu người là chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng phản ánh mức thu nhập và cơ cấu thu nhập của các tầng lớp Nhân dân. Chỉ tiêu này để đánh giá mức sống, phân hòa giàu nghèo, tính tỷ lệ nghèo làm cơ sở cho hoạch định chính sách nhằm nâng cao mức sống của Nhân dân, xóa đói, giảm nghèo. Vì vậy đề nghị các địa phương cần tổ chức tuyên truyền sâu rọng về mục đích cuộc điều tra để các hộ dân hiểu, biết, tránh hiểu nhầm với cuộc điều tra xác định hộ nghèo, cận nghèo để có số liệu tổng hợp, sát đúng thực tế. Chi cục Thống kê cần hướng dẫn đầy đủ theo các biểu mẫu quy định, các đại biểu tham dự tập huấn cần ghi chép và thảo luận kỹ để nắm vững nghiệp vụ.

Chi cục trưởng Chi cục thống kê huyện Võ Văn Thanh  triển khai Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện điều tra thu nhâp bình quân trên địa bàn huyện; Khái niệm nhân khẩu thực tế thường trú; Dân số trung bình cấp xã.

Tại lớp tập huấn cán bộ Phòng tài chính, Nông nghiệp, Văn phòng NTM huyện; lãnh đạo, công chức Văn phòng - Thống kê, điều tra viên và tổ trưởng điều tra các xã, thị trấn trong toàn huyện đã được Chi cục thống kê huyện hướng dẫn các bước thực hiện điều tra thu nhập bình quân trên địa bàn; khái niệm nhân khẩu thực tế thường trú; đân số trung bình cấp xã; nghiệp vụ ghi phiếu điều tra hộ, tổng hợp và suy rộng thông tin….

Đồng chí Phạm Thị Bích Thuận - Thống kê viên, Chi cục Thống kê huyện hướng dẫn nghiệp vụ ghi phiếu: Phần định danh và các mục trong phiếu điều tra hộ.

Ngoài ra Chi cục thống kê huyện cũng đã làm rõ những lỗi thường gặp trong quá trình thu thập, tính toán các chỉ tiêu, đồng thời nêu lên mục đích, ý nghĩa của việc khảo sát tiêu chí thu nhập, đây là tiêu chí khó nên người thu thập thông tin phải thực hiện đúng theo quy định, các số liệu thu thập được phải phản ánh cụ thể, khách quan, sát với thu nhập thực tế của hộ được điều tra./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.772.525
  Trong năm: 547.580
  Trong tháng: 117.711
  Trong tuần: 28.515
  Trong ngày: 1.068
  Online: 65