Sáng 25/8, UBND huyện Vũ Quang tổ chức tập huấn “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”.

Tham dự có các đồng chí Phan Hồng Yến, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ xây dựng xã hội học tập huyện; Lê Thanh Yên, Phó chủ tịch HĐND huyện; Đại diện các ban, ngành, đoàn thể; cán bộ Hội khuyến học huyện và 10 xã, thị trấn. 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch hội khuyến học huyện phổ biến về Điều lệ, Nghị quyết Đại hội VI Hội khuyến học Việt Nam; các Quyết định số 1373, Quyết định số 387, Quyết định số 677 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”; “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” và “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030; các kế hoạch của Hội khuyến học Việt Nam thực hiện các chương trình trên.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch hội khuyến học huyện phổ biến về Điều lệ, Nghị quyết Đại hội VI Hội khuyến học Việt Nam; các Quyết định cấp trên.

Hội nghị cũng triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn huyện với những nội dung như: tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị các cấp, nhất là người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và huy động các nguồn lực để bảo đảm cho mọi công dân được học tập suốt đời; đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục và đào tạo...

Đồng chí Phan Hồng Yến, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ xây dựng xã hội học tập huyện: Cần đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo nội dung đã được quán triệt;  nắm vững các quy định, kế hoạch, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2030; quán triệt, triển khai có hiệu quả các Quyết định của Chính phủ, của UBND tỉnh và huyện; tiếp tục tuyên truyền vận động xây dựng phong trào Quỹ khuyến học, thực hiện khen thưởng hỗ trợ khuyến học có hiệu quả hơn,…

Hội nghị tập huấn nhằm giúp các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ Hội khuyến học trên địa bàn huyện nắm vững các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021 - 2030; đồng thời, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở, phát huy vai trò tham mưu thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài địa phương; góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trên địa bàn huyện.

Cũng tại buổi tập huấn, đại diện lãnh đạo huyện đã trao giải thưởng khuyến học và khuyến tài Nguyễn Du gồm  4 giải nhất, 11 giải nhì và 18 giải ba cho các em học sinh học sinh giỏi tỉnh năm học 2021-2022 đến từ các trường học trên địa bàn huyện.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.987.727
  Trong năm: 415.086
  Trong tháng: 114.673
  Trong tuần: 28.119
  Trong ngày: 3.165
  Online: 89