Sáng 18/8, UBND huyện Vũ Quang tổ chức lớp tập huấn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn, an ninh thông tin mạng cho các thành viên Ban Chỉ đạo 35; lãnh đạo chủ chốt 10 xã, thị trấn và cán bộ phụ trách công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại các phòng, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện.

Dự hội nghị ở tỉnh có Thượng tá Nguyễn Hoài Việt – Trưởng Phòng PA03 Công an tỉnh; ở huyện có đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Đ/c Phan Hồng Yến; Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt – Trưởng Phòng PA03 Công an tỉnh trực tiếp truyền đạt một số vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Hoài Việt – Trưởng Phòng PA03 Công an tỉnh trực tiếp truyền đạt một số vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước: Luật số 29/2018/QH14 về bảo vệ bí mật Nhà nước được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 15/11/2018; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an về việc ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật Nhà nước của Đảng, các lĩnh vực Nhà nước, các cấp, các hội, đoàn thể; hệ thống danh sách chi tiết bí mật Nhà nước được ban hành theo quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Hồng Yến, Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt sâu sắc, phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành tại đơn vị, địa phương; thực hiện hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động thu thập thông tin bí mật Nhà nước cũng như các hoạt động khác gây nguy hại đến an ninh quốc gia

 Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bồi dưỡng kiến thức cơ bản, kỹ năng công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Từ đó nâng cao trách nhiệm, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn huyện.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.772.442
  Trong năm: 547.580
  Trong tháng: 117.711
  Trong tuần: 28.515
  Trong ngày: 959
  Online: 16