Chiều ngày 17/8, Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện Vũ Quang tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026.

 

Các đồng chí Bùi Khắc Bằng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Võ Đình Quang, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì lễ ký kết, tham dự có lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể huyện.

Chương trình nhằm thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Quyết định, Chương trình hành động, kế hoạch... của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong trình hình mới.

Đ/c Phan Hồng Yến, UVBTV, PCT UBND huyện thông qua kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2022.

Theo đó, Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện Vũ Quang đã thống nhất về 7 nội dung phối hợp và phân công trách nhiệm rõ ràng cho các đơn vị liên quan. Cụ thể, Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện phối hợp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, nhằm nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh huyện nhà.

Tăng cường phối hợp lấy ý kiến của Nhân dân trong xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách; nhất là các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu, xa dân.

Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đã đề ra đặc biệt là phấn đấu xây dựng huyện nhà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025.

Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện Vũ Quang tiến hành ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026. 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.772.604
  Trong năm: 547.580
  Trong tháng: 117.711
  Trong tuần: 28.515
  Trong ngày: 1.159
  Online: 32