Chiều ngày 15/08, Thường trực Huyện ủy do đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì đã có buổi làm việc với MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội và hội đặc thù cấp huyện. Tham gia hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiều Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Khắc Bằng- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Các Đ/c BTV Huyện ủy; Trưởng các phòng, ban, ngành có liên quan.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân chủ trì buổi làm việc với MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội và hội đặc thù cấp huyện. 

7 tháng đầu năm 2022, tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã được MTTQ và các hội đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai và thực hiện có hiệu quả, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Chủ tịch UBMTTQ huyện Trần Bình Lâm: Báo cáo kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2022

Phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, đặc biệt là Nghị quyết của Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; tích cực vận động, tuyên truyền cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề 2022;  tham gia Hội thi tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng;  tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, chuyển đổi số, sản xuất theo hướng hữu cơ; tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19… Phối hợp tổ chức các hoạt động những ngày kỷ niệm, các sự kiện của địa phương và đất nước.

Chủ tịch Hội CCB huyện Nguyễn Quang Thìn: Đề nghị huyện quan tâm, hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động của Hội cũng như mua sắm thêm thiết bị phục vụ đảm bảo hoạt động của Hội

Chủ tịch Hội LHPN huyện Phạm Thị Thanh Minh: Việc xây dựng nhà vườn sinh thái ở cơ sở còn gặp một số khó khăn nhất định, nhất là liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của các phòng, ngành. Đề nghị huyện quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tư vẫn, hướng dẫn hỗ trợ các nội dung liên quan để người dân thực hiện đảm bảo, tránh lãng phí…

Công tác nắm tình hình Nhân dân, phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng của Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền được thực hiện tốt, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được thực hiện có hiệu quả.

Chủ tịch Hội khuyến học huyện Nguyễn Văn Thọ: Đề nghị huyện xem xét thành lập quỹ khuyến học khuyến tài huyện để kịp thời quan tâm động viên giáo viên, học sinh có thành tích cao trong dạy và học…

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Thị Bảo Lộc:  Hiện tại điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị đã xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu phục vụ công việc; mong muốn huyện quan tâm, hỗ trợ đơn vị nâng cấp, mua sắm thêm để đá ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Huyện nên xem xét, phân khai nguồn kinh phí để hỗ trợ việc khám sức khỏe hàng năm cho cán bộ CNVC…

Trưởng Phòng nội vụ Phan Quốc Long: MTTQ và các hội đoàn thể huyện cần bám vào điều lệ để hoạt động đúng theo quy định, nhất là sử dụng quỹ hội. Ngoài hỗ trợ của nhà nước, phải phát huy nguồn kêu gọi xã hội hóa để đảm bảo hiệu quả hoạt động

Tại buổi làm việc, đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những đề xuất, kiến nghị của MTTQ và các đoàn thể liên quan đến công tác cán bộ, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho các đoàn thể; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ… để hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Lê Thanh Nghị: Số lượng kết nạp đảng viên mới của Khối MTTQ và các Hội đoàn thể thời gian qua còn ít, chưa đạt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Đề Nghị cần quan tâm, chú trọng hơn nữa đến lĩnh vực xây dựng Đảng…

Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng: Khối MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội, Hội đặc thù của huyện đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ của huyện; nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, chương trình an sinh xã hội, xây dựng NTM, đô thị văn minh…Trên cơ sở kế hoạch, chương trình hành động của huyện, đề nghị MTTQ huyện rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện và chỉ đạo các đoàn thể, Hội đặc thù trong khối cùng tham gia thực hiện đảm bảo.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thiều Quang: MTTQ và các đoàn thể, hội đặc thù huyện làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động, định hướng dư luận, quan tâm nắm bắt tình hình cơ sở để phối hợp, tham mưu Huyện ủy, UBND huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH trên địa bàn huyện.

 Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao tính chủ động, tích cực của MTTQ và các hội đoàn thể huyện trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định: hoạt động của MTTQ và các đoàn thể huyện đóng góp quan trọng vào thành tựu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện. Cùng với ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: một số ý tưởng cũng như phương pháp, cách thức tổ chức chưa thực sự đạt chất lượng, thiếu chiều sâu; Việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp, hiệu quả lồng ghép giữa các phong trào, các cuộc vận động có khi chưa đồng bộ…

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân phát biểu kết luận buổi làm việc

Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2022, đồng chí  Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân nhấn mạnh: MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, hội đặc thù huyện cần làm tốt hơn nữa công tác công tác tuyên truyền tạo khí thế thi đua, tin tưởng, đồng thuận trong quần chúng nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện nhất là bám sát vào các định hướng để có sản phẩm cụ thể và hiệu quả hơn. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn khu dân cư, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, chủ động nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, giải quyết các vướng mắc từ cơ sở; tăng cường công tác phản biện xã hội, thực hiện tốt phong trào toàn dân xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ, sạch an toàn. Tiếp tục cũng cố, kiện toàn tổ chức Hội, ưu tiên bổ sung đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ, tâm huyết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Liên quan đến một số kiến nghị, đề xuất của MTTQ và các hội đoàn thể, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị UBND, các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện và các Ban xây dựng Đảng nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, rà soát để linh động, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cùng nhau thực thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2022.  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.444.451
  Trong năm: 554.301
  Trong tháng: 106.593
  Trong tuần: 30.504
  Trong ngày: 345
  Online: 47