Chiều ngày 10/8 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động huyện và BHXH huyện Vũ Quang tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội và Luật Công đoàn năm 2022.

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động huyện và BHXH huyện Vũ Quang ký kết kế hoạch phối hợp.

Theo đó Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sẻ là cơ quan chủ trì, tham mưu xây dựng văn bản và phối hợp với Liên đoàn Lao động, BHXH huyện rà soát chính sách, giải pháp thực hiện và hướng dẫn các phòng, ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn và doanh nghiệp triển khai các nội dung liên quan.

Trong thời gian tới sẽ tổ chức các buổi đối thoại với doanh nghiệp. Giải quyết tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc của người lao động tại các doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh. Triển khai giải pháp phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Tham mưu xây dựng đề án và đề xuất chính sách hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện cho cán bộ bán chuyên trách, người làm việc tại các thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn.

Cùng với đó sẽ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành việc thực hiện các chính sách về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN và các quy định của Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm và có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đ/c Nguyễn Mạnh Toàn, Phó GĐ phụ trách BHXH huyện Vũ Quang: Trên cơ sở kế hoạch phối hợp đã ký kết, các đơn vị, phòng ngành nêu cao trách nhiệm phối hợp, triển khai có hiệu quả.  

Thông qua  ký kết, triển khai nhằm tăng cường phối hợp hỗ trợ thực hiện các chính sách và quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, công đoàn, BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn. Đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức và tuân thủ quy định pháp luật, phát huy tính sáng tạo, chủ động của mỗi đơn vị nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, người sử dụng lao động. Kịp thời phối hợp xử lý, chấn chỉnh các hành vi vi phạm các chính sách, quy định của pháp luật về lao động, công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.284.740
  Trong năm: 283.033
  Trong tháng: 118.817
  Trong tuần: 21.564
  Trong ngày: 280
  Online: 145