Hội đồng giáo dục quốc phong và an ninh huyện Vũ Quang vừa tổ chức cập nhật kiến thức QP& AN cho các Trưởng các dòng họ trong huyện năm 2022.

Đến dự có Đ/c Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Ban Tuyên giáo Huyện ủy;  Lãnh đạo BCHQS huyện và Trưởng các dòng họ trong huyện,

Trong thời gian 1 ngày, Trưởng các dòng họ trong huyện Vũ Quang đã được tiếp thu 3 chuyên đề gồm: Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh địa phương, cơ quan, tổ chức; Những nội dung mới về đường lối quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam phát triển kinh tế xã hội, gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Những nội dung mới về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Thương tá Phạm Mạnh Hoàng,  Chỉ huy trưởng BCHQS huyện phát biểu, quán triệt một số nội dung với Trưởng các dòng họ.

Thông qua đây nhằm bồi dưỡng, cập nhật những nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng, an ninh, kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội với cũng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức trước tình hình, âm mưa thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và các biện pháp phòng chống ỏ cơ sở, từ đó vận dụng trong lãnh đạo trong tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đ/c Nguyễn Thiều Quang, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị Đ/c Nguyễn Thiều Quang, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện mong muốn Trưởng các dòng họ sau khi tham gia lớp bồi dưỡng cần cần tiếp tục nghiên cứu, học tập để nâng cao nhận thức các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác QP –AN từ đó tuyên truyền cho các thành viên trong dòng họ và cộng đồng dân cư, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương và các chính sách khác của Đảng, pháp luật của nhà nước.  

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.645.003
  Trong năm: 621.454
  Trong tháng: 86.148
  Trong tuần: 21.005
  Trong ngày: 832
  Online: 41