Sáng ngày 03/8, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện khóa V, kỳ họp thứ IV, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Bùi Khắc Bằng- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bùi Khắc Bằng- Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trình bày các nghị quyết về đánh giá thực hiện  nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề về chính sách nông nghiệp hữu cơ và rác thải sinh hoạt.

Trưởng phòng NN&PTNT Nguyễn Trường Thọ: Thông qua Nghị quyết chuyên đề về chính sách nông nghiệp hữu cơ

Trưởng phòng TNMT Nguyễn Trọng Nghĩa: Thông qua Nghị quyết chuyên đề về rác thải sinh hoạt.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy vậy, được sự quan tâm của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn huyện nên tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm có bước phát triển khá. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt trên 1.600 tỷ đồng, đạt 39,17% kế hoạch, bằng 103,24% so với cùng kỳ. Xây dựng NTM, NTM nâng cao, đô thị văn minh có nhiều chuyển biến. Các hoạt động văn hóa- xã hội có nhiều khởi sắc, an ninh chính trị trật tự ATXH được giữ vững, đời sống Nhân dân ổn định.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ân Phú Trần Văn Thư: Xã sẽ tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ KT-XH đã đề ra.

Tuy nhiên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ KT-XH vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và một số tồn tại, hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cơ sở có lúc, có việc chưa thực sự tập trung; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực TNMT tại các địa phương còn nhiều hạn chế; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu đạt thấp như: gia trị sản xuất các ngành kinh tế, cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM, đô thị văn minh tại các địa phương có một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra…

Chủ tịch UBND xã Đức Liên Nguyễn Văn Hùng: Xã Đức Liên sẽ tập trung rà soát, nâng cấp các tiêu chí NTM bền vững; Đối với các Nghị quyết về chính sách nông nghiệp hữu cơ và rác thải sinh hoạt, xã sẽ triển khai tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện đảm bảo…

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN những tháng còn lại năm 2022 và các nhiệm vụ đã được đề ra tại các Nghị quyết, HĐND huyện đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, cụ thể: Phấn đấu đạt kế hoạch 152ha sản xuất cam Vietgap để từng bước đưa 1.490ha được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn Vietgap; triển khai mô hình thí điểm trồng rừng FSC với diện tích 20ha tại xã Hương Minh và Đức Hương; Phấn đấu đạt ít nhất 3 tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Tăng cường thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Trung tá Võ Châu Tuấn, Trưởng công an huyện: Sẽ tăng cường các giải pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Sơn: Mặc dù thời gian qua các địa phương đã tập trung thực hiện khá tốt các nhiệm vụ, song nhìn chung lĩnh vực NTM chưa đc thưc hiện quyết liệt, nhất là việc nâng cao và duy trì bền vững các tiêu chí, một số hồ sơ liên quan đến các xã đăng ký NTM nâng cao chưa hoàn thành. Đề nghị các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát, tập trung thực hiện theo yêu cầu. Đối với Nghị quyết về chính sách nông nghiệp hữu cơ nên chọn các diện tích cam Vietgap để thực hiện trước, sau đó tiếp tục nhân rộng và phải thành lập THT.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến tập trung vào các nội dung như thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các Nghị quyết để các cơ quan chuyên môn của huyện chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện trước khi ban hành và tổ chức thực hiện; làm rõ một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2022.

Phó chủ tịch UBND huyện Phan Hồng Yến: Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đề nghị các phòng, ngành theo từng lĩnh vực phụ trách bám kế hoạch để tổ chức thực hiện. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc các địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, đạt chỉ tiêu, kế hoạch.

Trong đó, các Kế hoạch được xây dựng phải đảm bảo chặt chẽ, sát với tình hình thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bùi Khắc Bằng- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 UBND huyện đã đề ra, các ngành, địa phương cần tập trung bám theo kế hoạch để thực hiện đảm bảo. Trong đó, chú trọng phát triển nông nghiệp gắn với NTM, các chính sách nông nghiệp hữu cơ và chính sách nông nghiệp đã ban hành; các địa phương tăng cường cũng cố, nâng cao các tiêu chí NTM bền vững, tập trung hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao theo kế hoạch. Các phòng TCKH, Nông nghiệp, TNMT trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch và xin ý kiến để ban hành trong tuần tới. Chủ động các phương án thu, chi ngân sách, đặc biệt là các giải pháp tăng thu ngân sách theo kế hoạch. Các phòng, ngành, địa phương tăng cường công tác phối kết hợp thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt quan tâm giải quyết các vấn đề tồn đọng, nhất là vấn đề nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, vệ sinh, môi trường…

Cùng với đó, tăng cường rà soát, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, du lịch; đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh; cải cách các thủ tục hành chính; quan tâm đến lĩnh vực GD-ĐT; duy tu bão dưỡng các tuyến đường giao thông; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.644.886
  Trong năm: 621.454
  Trong tháng: 86.148
  Trong tuần: 21.005
  Trong ngày: 638
  Online: 60