Chiều ngày 29/07, Hội đồng giáo dục QP - AN huyện Vũ Quang tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho cán bộ đối tượng 4, năm 2022. Tham dự có đồng chí Trần Bình Lâm- UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện; Thượng tá Phạm Manh Hoàng- UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện.

Tham dự có đồng chí Trần Bình Lâm- UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện; Thượng tá Phạm Manh Hoàng- UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện.

Trong thời gian 2 ngày, 104 học viên là các cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện được tiếp thu và quán triệt các chuyên đề: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “ Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Chủ tịch UBMTTQ huyện Trần Bình Lâm phát biểu tại lễ bế mạc lớp Bồi dưỡng QP-AN cho đối tượng 4

Kết thúc lớp bồi dưỡng 100% học viên xếp loại khá, giỏi và được nhận chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Trao chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng

Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 nhằm nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội ở cơ sở và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.644.906
  Trong năm: 621.454
  Trong tháng: 86.148
  Trong tuần: 21.005
  Trong ngày: 670
  Online: 63