Chiều ngày 28/7, Đảng ủy xã Đức Bồng tổ chức Hội nghị đánh gia kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 18/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII; Quán triệt, triển khai quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an huyện với Đảng ủy xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, mặc dù ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của huyện, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của Nhân dân nên kinh tế, xã hội của xã Đức Bồng tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng lên, các tiêu chí NTM được giữ vững và nâng cao, có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Hoán thông qua dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Công tác xây dựng Đảng ngày càng có nhiều đổi mới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, thống nhất và linh hoạt, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; các Chỉ thị, Nghị quyết, chuyên đề, kết luận của cấp trên đều được triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả. Trong 6 tháng đã cử 04 đồng chí cán bộ tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị, giới thiệu 02 quần chúng ưu tú học cảm tình Đảng; trao tặng huy hiệu đảng cho 4 đảng viên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng được thực hiện nghiêm túc; hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, phát huy được vai trò của mình trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền vững mạnh; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ngày được nâng lên; thực hiện tốt việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, kết quả các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt trên 50% kế hoạch năm 2022; lĩnh vực Văn hóa - Xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; công tác cải cách, kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phó bí thư Đảng uy Nguyễn Văn Cửu báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thực hiện Nghị quyết số 18/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rọng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị thôn xóm, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị.

Phó bí thư chi bộ thôn 5 Nguyễn Văn Phúc: Cần phát huy tính tiên phong, gương mẩu của cán bộ đảng viên, huy động mọi nguồn lực, vận động Nhân dân hiến đất, hiến cây và vào cuộc một cách quyết liệt để xây dựng, nâng cấp các tiêu chí NTM.

Bí thư chi bộ thôn 6 Lê Trọng Nhị: Một số đảng viên chưa phát huy tốt tính tiên phong gương mẫu, nói chưa đi đôi với làm nên công tác dân vận chưa cao, nhiều cán bộ đảng viên ngại va chạm và né tránh. Cần đề cao vai trò của tổ liên gia, tổ tự quản vì đây là các tổ chức hạt nhân trong phong trào xây dựng NTM, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Phó chủ tịch HĐND xã kiêm Bí thư chi bộ Thôn 7 Nguyễn Quốc Nhật: Việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cần phải xác định đây là vấn đề khó, nhạy cảm, liên quan đến vị trí của cán bộ, vì vậy cần phải quán triệt sâu sắc, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các bộ đảng viên và tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện từng bước theo lộ trình và có tính bền vững.

Bí thư chi bộ thôn 4 Lê Văn Sưởng: Cần quan tâm đến công tác phát triển đảng viên và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, nêu lên các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm như: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể, thôn xóm triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; huy động mọi nguồn lực xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao; quan tâm công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên …các đại biểu cũng đã đánh giá về những mặt thuận lợi, hạn chế và một số bài học kinh nghiệm khi triển khai thực hiện Nghị quyết 18; đồng thời nêu lên một số giải pháp để đảm bảo Nghị quyết 18 tiếp tục triển khai có hiệu quả trên địa bàn xã trong thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Lê phát biêu chỉ đạo, quán triệt một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm 2022.

Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai các nội dung quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an huyện với Đảng ủy xã./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.644.979
  Trong năm: 621.454
  Trong tháng: 86.148
  Trong tuần: 21.005
  Trong ngày: 785
  Online: 57