Sáng ngày 20/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh cải cách hành chính, (CCHC) nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị được kết nối tới 13 điểm cầu các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. Chủ trì về phía đầu cầu UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Điểm cầu trực tuyến tại UBND tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; phấn đấu đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

 Đồng chí Phan Hồng Yến, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì tại điểm cầu  trực tuyến huyện Vũ Quang.

Nghị quyết đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện. Đồng thời giao cụ thể các nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện cho các cấp ủy, tổ chức đảng, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy.

Điểm cầu trực tuyến huyện Vũ Quang

Về kết quả công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2022, Hà Tĩnh đã hoàn thành 31 nhiệm vụ, đạt 55,56% kế hoạch năm 2022 đề ra; 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,85%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt 28,84%. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả công tác CCHC đạt được trong  6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế đòi hỏi các ngành, địa phương rà soát, nỗ lực khắc phục, có các giải pháp cụ thể tháo gỡ để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022 của đơn vị mình; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC, trong đó phát huy tối đa vai trò người đứng đầu trong công tác điều hành.  Đồng chí đề nghị các ngành, địa phương cần tập trung quán triệt, phổ biến các nội dung Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy đến tận cán bộ, đảng viên; tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của nghị quyết; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; tăng tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và phản biện về công tác CCHC.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.977.851
  Trong năm: 423.441
  Trong tháng: 125.073
  Trong tuần: 26.501
  Trong ngày: 2.796
  Online: 28