Chiều ngày 20/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 18,19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Minh Đức – TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Tỉnh ủy; Lê Trần Sáng – Phó giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh, thành viên tổ công tác của BTV Tỉnh ủy chỉ đạo huyện; Nguyễn Văn Tuấn - Phó trưởng Ban Kinh tế HĐND tỉnh cùng đại diện các Ban xây dựng Đảng, UBKT Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Hà Tân - TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thiều Quang – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Khắc Bằng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Nhưng được sự quan tâm của tỉnh cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất và linh hoạt sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân nên việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện nhà đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thiều Quang: Thông qua dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Xác định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nên ngay từ đầu năm 2022 huyện đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 18/12/2021 về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2022 và Chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy năm 2022 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V và các Nghị quyết chuyên đề; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thực chất, chuyên sâu, hiệu quả. Cùng với đó, huyện Vũ Quang cũng tập trung làm tốt tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy Đảng các cấp thực hiện thường xuyên.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng được thực hiện nghiêm túc, trong 6 tháng đầu năm cấp huyện đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra đối với 06 tổ chức đảng,  đạt 50% kế hoạch, cấp cơ sở đã kiểm tra 15 tổ chức đảng và 13 đảng viên; giám sát 15 tổ chức và 12 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát các đảng viên và tổ chức đảng cơ bản thực hiện nghiêm các nội dung theo quy định.

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở có có nhiều đổi mới, từng bước phát huy được vai trò của mình trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền vững mạnh; chất lượng cán bộ, dân vận chính quyền, hậu kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt thôn xóm ngày được nâng lên; thực hiện tốt việc đối thoại với người dân và doanh nghiệp, HTX, THT trên địa bàn.

Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Lê Thanh Nghị: Thông qua báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thực hiện Nghị quyết số 18, 19/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất từ cấp huyện đến cấp xã thông qua việc ban hành các văn bản, kế hoạch nên đã tạo được sự thống nhất vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị bước đầu đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong hệ thống chính trị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn Phạm Duy Đạt: Việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người đân đã xử lý được rất nhiều việc tồn động và những phát sinh mới và qua đối thoại có những vấn đề vượt thẩm quyền thị trấn cũng đã có đề xuất cấp trên xem xét, giải quyết nên đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân; cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ UBKT Đảng ủy, chi ủy.

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Giang Phan Thị Lan: Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo cho sự lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt của Đảng, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Chủ tịch Hội nông dân huyện Trần Thị Hồng Vững: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên đẩy mạnh việc chuyển đổi các mô hình phát triển nông nghiệp sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm, đảm bảo an toàn cho người sản xuất và người tiêu dùng 

Sau 5 năm đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu tinh giản biên chế công chức và số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, toàn huyện đã giải quyết tinh giản biên chế theo các hình thức nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo các quy định của Chính phủ đối với 07 công chức và 18 viên chức; tinh giản biên chế đối với 135 cán bộ, công chức và cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn sau khi tiến hành sáp nhập các đơn vị hành chính.

Phó bí thư Đảng ủy xã Đức Lĩnh Nguyễn Xuân Tịnh: Cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức điều hành sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ Bí thư các chi bộ nhằm nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ ở cơ sở.

Bí thư Đảng ủy xã Quang Thọ Hà Văn Yên: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng dẫn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tuyên truyền sâu rộng những việc làm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng điển hình; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức gắn với đề án vị trí việc làm trong từng cơ quan, đơn vị; mạnh dạn nhân rộng mô hình mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã ở những địa phương đủ điều kiện.

Trưởng Phòng nội vụ huyện Phan Quốc Long: Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tổ chức bộ máy trên địa bàn huyện Vũ Quang được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; chức năng, nhiệm vụ được rà soát, điều chỉnh đảm bảo hợp lý, khắc phục được tình trạng trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Hiệu quả hoạt động của các các đơn vị được nâng lên, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương.

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phạm Ngọc Tạo: Các Đảng bộ, chi bộ tiếp tục nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn của cấp trên để thực hiện tốt công tác kiểm tra, gián sát. Đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát và lưu trữ hồ sơ chặt chẽ đảm bảo theo quy định. Tăng cường việc kiểm tra thường xuyên, đột xuất để nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Đức: Đánh giá cao những kết quả của huyện Vũ Quang đạt được trong thời gian qua. Huyện Vũ Quang cần tiếp tục thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật trong viêc thực hiện Nghị quyết 18,19/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, TUV - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: trong bối cảnh thích ứng an toàn với dịch, bệnh Covid - 19 trong tình hình mới nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong toàn huyện đã chủ động, linh hoạt, triển khai đồng bộ các giải pháp, phù hợp với điều kiện của huyện, nên tình hình kinh tế - xã hội từng bước phục hồi và phát triển bền vững.

Đặc biệt là huyện đã  tổ chức các chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ  niệm 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sĩ Phan Đình Phùng; 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Từ đó đã tạo được không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; 6 tháng đầu năm huyện đã tập trung thực hiện việc phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ đúng với các Nghị quyết của Trung ương, tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn, cùng với đó công tác kiểm tra, giám sát, đối thoại với người được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả và đã tháo gỡ được nhiều điểm nghẽn mà trước đây chưa làm được.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân phát biểu kết luận hội nghị.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Trong công tác lãnh đạo, điều hành cần phải sáng tạo, linh hoat, lựa chọn những nội dung sát với tình hình thực tế địa phương, cập nhật, tiếp cận tốt các vấn đề mới và các chính sách của Trung ương, tỉnh để phát triển, đặc biệt là cần bám sát Nghị quyết các cấp và Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để thực hiện và phải có những sản phẩm cụ thể; cần rà soát bộ tiêu chí NTM để bổ sung, nâng cấp các tiêu chí một cách bền vững, mỗi địa phương cần phải có một nét đặc trưng riêng. Các ngành chuyên môn cần tiếp cận, nắm bắt quy trình sản xuất hữu cơ để hướng dẫn cho Nhân dân; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch để đảm bảo cho người sản xuất và người tiêu dùng. Rà soát đánh giá lại hoạt động của các HTX, THT; tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn động; thực hiện tốt Nghị quyết 18,19/2017  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Các ngành chức năng cần phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tri ân các gia đình thân nhân liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ 27-7.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.260.223
  Trong năm: 261.217
  Trong tháng: 125.593
  Trong tuần: 25.832
  Trong ngày: 3.223
  Online: 52