Sáng ngày 12/7, HĐND xã Thọ Điền tổ chức kỳ họp thứ tư, khoá II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Phan Hồng Yến, Phó chủ tịch UBND huyện.

Đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách, tình hình sử dụng ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; thông qua tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, NTM năm 2022; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị  của cử tri trước kỳ họp thứ tư.

Các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND xã điều hành kỳ họp.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, xã đã chỉ đạo tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, sản xuất nông, lâm nghiệp. Một số chỉ tiêu cây trồng đạt và vượt kế hoạch đề ra như: cây lúa, cây ngô, mía, chè đạt 100% kế hoạch. Trồng mới 3,7ha cây ăn quả có múi như cam chanh V2, cam đường, cam bù. Xây dựng mô hình trồng ổi hữu cơ duy trì, phát triển tốt.

Đ/c Phạm Quang Tùng - Phó chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo sơ kết công tác phát triển kinh tế- xã hội, QP-AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

Đ/c Trần Huy Thống, Chủ tịch UBMTTQ xã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị  của cử tri trước kỳ họp thứ tư.

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 52% kế hoạch năm 2022. Chương trình xây dựng nông thôn đang được xã tập trung chỉ đạo quyết liệt đến nay đạt 7/20 tiêu chí, đồng thời phấn đấu thôn 1 đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu; xây dựng 6 nhà vườn sinh thái; 1 cụm dân cư sinh thái, văn minh, xã đạt NTM nâng cao cuối năm 2022.

Đại biểu phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp đã dành thời gian thảo luận, đóng góp vào các báo cáo và đưa ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Kỳ họp cũng đã thông qua các dự thảo Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM năm 2022; dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp xây dựng NTM trên địa bàn xã Thọ Điền năm 2022; tờ trình phê chuẩn Nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2022; dự thảo nghị quyết thực hiện phát triển kinh tế- xã hội, QP-AN 6 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Đ/c Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu.

Phát biểu tại kỳ họp Đồng chí Phan Hồng Yến – Phó chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của HĐND - UBND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân về những kết quả mà xã đạt được trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Đồng chí Phan Hồng Yến – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Đồng chí mong muốn các đại biểu HĐND xã thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe tiếp thu mọi ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, phát huy trách nhiệm đoàn kết, thống nhất trong thực hiện mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng xã ngày càng phát triển. Xã cũng cần tập trung nhân rộng mô hình khu dân cư keeiur mẫu như thôn Hoa Thị.

Đề nghị các thành viên tổ công tác tập trung bám cơ sở để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ địa phương thực hiện hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo xã Thọ Điền giữ vững chuẩn NTM, tiến tới xây dựng đạt xã NTM nâng cao trong năm 2022.

Đ/c Đặng Khánh Trình, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND huyện bế mạc kỳ họp.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.284.306
  Trong năm: 281.362
  Trong tháng: 121.877
  Trong tuần: 19.255
  Trong ngày: 5.003
  Online: 107