Chiều ngày 6/7 Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng chủ trì cuộc họp về công tác đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, việc thực hiện các kết luận của các Đoàn thanh tra, kiểm tra đối với các công trình trên địa bàn. Dự họp có các đồng chí Phan Hồng Yến, Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện, một số phòng, ban cấp huyện; Chủ tịch, kế toán các xã, thị trấn.

Theo báo cáo tổng nguồn vốn đầu tư được bố trí từ nguồn vốn XDCB tập trung bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện; nguồn thu cấp quyền sử dụng đất; tiết kiệm chi cho các dự án đến ngày 30/6/2022 là 86.331 triệu đồng. Trong đó: Công trình do huyện quản lý: 54.507 triệu đồng. Công trình xã, thị trấn quản lý: 31.824 triệu đồng.

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Đậu Đình Dân báo cáo Tình hình thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Vũ Quang.

Trên cơ sở các quy định hiện hành và các nguồn vốn được phân bổ, UBND huyện đã chủ động thực hiện việc ưu tiên bố trí các nguồn vốn để thanh toán nợ các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng và các công trình chuyển tiếp theo quy định của Luật Đầu tư công. Số vốn còn lại cân đối, phân bổ cho các công trình khởi công mới và ưu tiên cho các dự án mang tính cấp thiết, dự án liên quan đến các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu tại các xã và đô thị văn minh, cũng như đảm bảo Luật Đầu tư công. Giá trị khối lượng hoàn thành đến 30/6/2022 là 47.899 triệu đồng, giải ngân (bao gồm cả tạm ứng) 45.216 triệu đồng, đạt 52,4% KH vốn.  Mặc dù UBND huyện đã có nhiều công văn đôn đốc các đơn vị thực hiện việc thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, tuy nhiên đến nay vẫn còn 27 dự án do huyện, xã, thị trấn làm chủ đầu tư quá hạn so với thời gian quy định.

Về tiến độ xây dựng qua rà soát, hiện nay vẫn còn một số dự án chậm tiến độ phải thực hiện việc gia hạn hợp đồng, như: Đường dốc Bà toàn - Hương Thọ (đoạn từ thôn Đồng Minh xã Hương Minh đến thôn 2 xã Hương Thọ), Trụ sở xã Hương Minh, nhà văn hoá Thọ Điền, đường GTNT Thôn Văn Giang, Bồng Giang xã Đức Giang, đường từ cầu Liên Hoà đến đập Khe Nải xã Đức Liên, khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung huyện Vũ Quang.  Nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ các dự án trên là do gặp khó khăn trong việc vận động nhân dân hiến đất, hiến cây để tạo mặt bằng thi công thực hiện các dự án.

Về tình hình thực hiện, xử lý các kiến nghị của cơ quan Kiểm toán, thanh tra: Đến nay, các nội dung kiến nghị của cơ quan Kiểm toán, Thanh tra liên quan đến công tác đầu tư XDCB đã được các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện; đã làm các thủ tục, hồ sơ giảm trừ thanh toán lần sau, giảm giá trị hợp đồng đối với các đơn vị có liên quan. Nhìn chung, các dự án đầu tư đều mang lại hiệu quả cao khi hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần trong việc nâng cao các tiêu chí, phục vụ nhu cầu của người dân, địa phương và góp phần vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội huyện nhà.

Tại cuộc họp các xã, thị, đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện các dự án, tiến độ các công trình và giải ngân nguồn vốn, đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc hiện nay. Các phòng, ban cấp huyện cũng đã chỉ ra những nguyên nhân tồn tại để dẫn đến tiến độ các dự án và giải ngân nguồn vốn chậm.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Hoán. Tuyến đường vào nhà máy xử lý rác thải chậm nguyên nhân là do thời tiết và chờ đơn vị thi công nhà máy vận chuyển thiết bị vào mới triển khai được.

Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nguyễn Thanh Hải. Có rất nhiều hạng mục công trình cấp thiết cần được đầu tư để đảm bảo cho việc dạy học và xây dựng trường chuẩn, do đó đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí nguồn vốn để triển khai xây dựng.

GĐ Ban quản lý  dự án đầu tư và xây dựng huyện Phan Xuân Nam. Ban được giao quản lý 21 dự án, tổng nguồn vốn bố trí và huy động trong năm 2022 đến ngày 30/6 là 51.012 triệu đồng, trong đó đã giải ngân 15.856 triệu đồng, đạt 31% kế hoạch, cao hơn mức trung bình giải ngân toàn tỉnh.

Giám đốc kho bạc nhà nước Vũ Quang Mai Hữu Hạnh. Các đơn vị cần bám sát các văn bản mới để khi trình thủ tục hồ sơ đảm bảo theo các văn bản hướng dẫn và quy định của nhà nước.

Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng Nguyễn Văn Tiến. Các xã, thị khi lập danh hạng mục dự án hàng năm, cần soát xét kỹ để tránh trường hợp công trình, dự án cấp thiết thì lại không đưa vào, trong khi đó lại đưa vào những dự án không cấp thiết.

Phó chủ tịch UBND huyện Phan Hồng Yến. Trong những tồn tại về chậm tiến độ, quyết toán chậm bên cạnh nguyên nhân khách quan, thì có nguyên nhân chủ quan. Đó là sự thiếu trách nhiệm của một số phòng ngành, chủ đầu tư, nhà thầu… Ngoài ra chế độ thông tin báo cáo với cấp trên chậm, sự vào cuộc của các khối chưa cao, nhất là trong tuyên truyền các chủ trương và vận động nhân dân giải phóng mặt bằng. Đầu tiên là trách nhiệm thuộc về các địa phương ở cơ sở.

Đ/c Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận cuộc họp Đ/c Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện biểu dương các phòng, ban huyện đã chuẩn bị tốt các nội dung cho cuộc họp. Chỉ đạo phòng tài chính lập danh mục các dự án  cấp thiết hàng năm để có lộ trình trong đầu tư xây dựng.  Yêu cầu các đơn vị trong thanh quyết toán cần đây đủ hồ sơ, bám vào các văn bản mới, nhất là cán bộ kế toán cần tham mưu tốt vấn đề này, hồ phải đúng quy định, theo hạng mục thực thi công, triển khai. Đối với các dự án tồn đọng cần báo cáo kịp thời lên cấp trên, nhất là những khó khăn, vướng mắc để  tháo gỡ, đặc biệt là  trong giải phóng mặt bằng.

Theo chức năng nhiệm vụ của mình ngành, từng phòng cần quan tâm bám sát kiểm tra, hướng dẫn, xử lý. Liên quan đến các danh mục 2023 đề nghị các xã, đơn vị, cơ quan, đơn vị rà soát để đưa vào danh mục các công trình ưu tiên. Liên quan đến kiểm điểm trách nhiệm khi có kết luận thanh tra, kiểm soát đề nghị chuyển đến các phòng ngành liên quan để tham mưu giải quyết, xử lý. Về công tác phối hợp cần nhuần nhuyễn hơn để kịp thời xử lý những tồn đọng vướng mắc.  Bên cạnh đó Chủ tịch UBND huyện cũng đã chỉ đạo một số nhiệm trọng tâm trong thời gian tới, nhất là khảo sát đúng đối tượng để  thăm hỏi tặng quà nhân ngày thương binh liệt sỹ. Phát động các phong trào thi đua chào mừng 22 năm ngày thành lập huyện Vũ Quang.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.644.988
  Trong năm: 621.454
  Trong tháng: 86.148
  Trong tuần: 21.005
  Trong ngày: 800
  Online: 9